Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord Lesson Study

Opleiding Procesbegeleider Lesson Study

2020-2021

De Lesson Study-cyclus wordt begeleid door een procesbegeleider. Deze stuurt het docententeam aan bij het samen leren. De taken van de procesbegeleider zijn met name:
 • de veiligheid binnen het team bewaken
 • individuen tot hun recht laten komen
 • diepgang laten ontstaan in de discussies en uitwisseling
 • docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes in het proces.

LessonStudyNL heeft een opleiding ontwikkeld om procesbegeleiders (verder) te professionaliseren.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor docenten po, vo, mbo, ho die geïnteresseerd zijn in een aanpak om collega’s te begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. De opleiding is vooral geschikt voor docenten die al ervaring hebben in het begeleiden van teams, dan wel hier affiniteit mee te hebben. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolopleiders, schoolbegeleiders en adviseurs.

Inhoud en resultaat

De opleiding bestaat uit zes dagdelen verdeeld over drie maanden en wordt daarna gevolgd door drie tot zes intervisiebijeenkomsten. Bij het afsluiten van de opleiding met een voldoende resultaat bent u gecertificeerd om teams te begeleiden tijdens de uitvoering van Lesson Study.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de Lesson Study-aanpak en de verschillende fasen ervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek en instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Overzicht Lesson Study traject en de verschillende fasen hierin
 • De rol van de procesbegeleider en begeleidingsvaardigheden
 • Het ontwerpproces van de onderzoeksles
 • Het praktijkonderzoek, de voorbeeldleerlingen en de onderzoeksinstrumenten
 • De lesuitvoering, het observeren en de nabespreking
 • Het analyseren van verzamelde gegevens
 • Het vastleggen en delen van de leeropbrengst
 • Verduurzamen in de school
 • De opleiding stelt u in staat op uw eigen of op een andere school Lesson Study-teams te begeleiden.

De opleiding is een perfecte combinatie van nieuwe kennis en vaardigheden die door u meteen in de praktijk wordt gebracht. De bijeenkomsten zijn interactief, dynamisch en de cursisten gaan meteen aan de slag met praktische opdrachten en simulaties. Aan de opleiding nemen cursisten uit verschillende scholen en instituten deel, waardoor er veel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt.

De opleiding bestaat onder meer uit:
 • Inhoudelijke verdieping, Lesson Study, gedifferentieerd lesontwerp, activerende didactiek
 • Trainingsmodulen, onder meer verdiepende gespreks- en observatievaardigheden (tijdens de opleidingsdagen)
 • Praktijkopdrachten
 • Reflectie en intervisie

Van de cursist wordt verwacht dat hij tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd besteedt aan het lezen van de literatuur Na de trainingsdagen volgen drie intervisie bijeenkomsten. In deze periode wordt het geleerde meteen praktisch toegepast in de eigen school of indien beschikbaar op een andere school waar de RUG aan verbonden is d.m.v. het begeleiden van een LS-team. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt er gereflecteerd op deze ervaringen en worden kennis en vaardigheden verdiept.

Afsluiting

Een portfolio dat bestaat uit een verslag van de zelf begeleide bijeenkomsten, ondersteund met videobeelden en voorzien van een reflectie waarin ook de theoretische invalshoek wordt beschouwd.

Studielast

De studielast exclusief het begeleiden van een team in de eigen praktijk en het samenstellen van het portfolio bedraagt in totaal 42 uur (30 contacturen en 12 uren zelfstudie). Het samenstellen van een portfolio bedraagt gemiddeld 40 uur.

Certificering

Bij inlevering van een voldoende portfolio ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee hij/zij door LessonStudyNL erkend Lesson Study-begeleider is.

Cursusdata en locatie

Locatie: Groningen
 • dinsdag 15 december 2020 dagdeel 1 en 2
 • vrijdag 15 januari 2021 middag dagdeel 3
 • donderdag 4 februari 2021 hele dag dagdeel 4 en 5
 • woensdag 17 februari 2021 middag dagdeel 6
 • dinsdag 16 maart 2021 middag intervisie 1
 • woensdag 31 maart 2021 middag intervisie 2
 • vrijdag 23 april 2021 middag intervisie 3
 • woensdag 23 juni 2021 uitreiking certificaten

Kosten

€ 1.950,- inclusief lunch op de cursusdagen die van 09.00 - 16.30 uur duren.

Aanmelden

Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Maatwerk

Dit programma kan ook als maatwerk worden verzorgd. U ontvangt dan een offerte op maat.

Contactpersoon

Saskia Tuenter (s.tuenter rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot [1 maand voor start PLG] dd volgt.
 • Bij afmelden na [1 maand voor start PLG] wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
Laatst gewijzigd:10 juli 2020 09:09