Skip to ContentSkip to Navigation

Opleiding Procesbegeleider Lesson Study

2024-2025

De Lesson Study-cyclus wordt begeleid door een procesbegeleider. Deze stuurt het docententeam aan bij het samen leren. De taken van de procesbegeleider zijn met name:

 • de veiligheid binnen het team bewaken
 • individuen tot hun recht laten komen
 • diepgang laten ontstaan in de discussies en uitwisseling
 • docenten kritisch laten zijn over hun didactische keuzes in het proces.

LessonStudyNL heeft een opleiding ontwikkeld om procesbegeleiders (verder) te professionaliseren.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor docenten po, vo, mbo, ho die geïnteresseerd zijn in een aanpak om collega’s te begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. De opleiding is vooral geschikt voor docenten die al ervaring hebben in het begeleiden van teams, dan wel hier affiniteit mee te hebben. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolopleiders, schoolbegeleiders en adviseurs.

Inhoud en resultaat

De opleiding bestaat uit zes dagdelen verdeeld over drie maanden en wordt daarna gevolgd door drie tot zes intervisiebijeenkomsten. Bij het afsluiten van de opleiding met een voldoende resultaat bent u gecertificeerd om teams te begeleiden tijdens de uitvoering van Lesson Study.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de Lesson Study-aanpak en de verschillende fasen ervan. We kijken specifiek naar de rol van de procesbegeleider, het doen van praktijkonderzoek en instrumenten die geschikt zijn om het leren van leerlingen in kaart te brengen. Tot slot gaan we in op het reflecteren op de leeropbrengst en het proces, en verduurzaming binnen de school.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Overzicht Lesson Study traject en de verschillende fasen hierin
 • De rol van de procesbegeleider en begeleidingsvaardigheden
 • Het ontwerpproces van de onderzoeksles
 • Het praktijkonderzoek, de voorbeeldleerlingen en de onderzoeksinstrumenten
 • De lesuitvoering, het observeren en de nabespreking
 • Het analyseren van verzamelde gegevens
 • Het vastleggen en delen van de leeropbrengst
 • Verduurzamen in de school
 • De opleiding stelt u in staat op uw eigen of op een andere school Lesson Study-teams te begeleiden.

De opleiding is een perfecte combinatie van nieuwe kennis en vaardigheden die door u meteen in de praktijk wordt gebracht. De bijeenkomsten zijn interactief, dynamisch en de cursisten gaan meteen aan de slag met praktische opdrachten en simulaties. Aan de opleiding nemen cursisten uit verschillende scholen en instituten deel, waardoor er veel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt.

De opleiding bestaat onder meer uit:

 • Inhoudelijke verdieping, Lesson Study, gedifferentieerd lesontwerp, activerende didactiek
 • Trainingsmodulen, onder meer verdiepende gespreks- en observatievaardigheden (tijdens de opleidingsdagen)
 • Praktijkopdrachten
 • Reflectie en intervisie

Van de cursist wordt verwacht dat hij tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd besteedt aan het lezen van de literatuur Na de trainingsdagen volgen drie intervisie bijeenkomsten. In deze periode wordt het geleerde meteen praktisch toegepast in de eigen school of indien beschikbaar op een andere school waar de RUG aan verbonden is d.m.v. het begeleiden van een LS-team. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt er gereflecteerd op deze ervaringen en worden kennis en vaardigheden verdiept.

Afsluiting

Een portfolio dat bestaat uit een verslag van de zelf begeleide bijeenkomsten, ondersteund met videobeelden en voorzien van een reflectie waarin ook de theoretische invalshoek wordt beschouwd.

Studielast

De studielast exclusief het begeleiden van een team in de eigen praktijk en het samenstellen van het portfolio bedraagt in totaal 42 uur (30 contacturen en 12 uren zelfstudie). Het samenstellen van een portfolio bedraagt gemiddeld 40 uur.

Certificering

Bij inlevering van een voldoende portfolio ontvangt de deelnemer een certificaat waarmee hij/zij door LessonStudyNL erkend Lesson Study-begeleider is.

Cursusdata en locatie

 1. Dinsdag 10-12-2024 van 09.00-16.00 uur (dagdelen 1 en 2)
 2. Woensdag 16-01-2025 van 09.00-16.00 uur (dagdelen 3 en 4)
 3. Donderdag 11-02-2025 van 09.00-16.00 uur (dagdelen 5 en 6)

Intervisie:

 1. Dinsdag 18-03-2025 van 14.00-17.00 uur
 2. Woensdag 10-04-2025 van 14.00-17.00 uur
 3. Donderdag 27-05-2025 van 14.00-17.00 uur

Certificering: vrijdagmiddag (datum volgt) van 15.30-17.00 uur.

Locatie: exacte locatie volgt.

Kosten

€ 1.950,- inclusief lunch

Cursusvoorwaarden

 1. De cursus wordt aangeboden onder voorbehoud van voldoende deelname (min. 10 deelnemers).
 2. Schriftelijke annulering is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij verhindering van de cursist is het toegestaan een vervanger te sturen, waarvoor het volledige bedrag wordt berekend.
 3. De deelnemer/opdrachtgever betaalt voor de gehele cursus, ook wanneer niet alle cursusdagen zijn bezocht i.v.m. afwezigheid van deelnemer.
 4. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen een maand na verzending van de factuur te worden voldaan. Kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever.
 5. Door inschrijving geeft de cursist/opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Aanmelden

Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Maatwerk

Dit programma kan ook als maatwerk worden verzorgd. U ontvangt dan een offerte op maat.

Contactpersoon

Saskia Tuenter (s.tuenter rug.nl)

Laatst gewijzigd:15 juli 2024 10:59