Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN - Geschiedenis

PLG Geschiedenis

Betekenisvol geschiedenisonderwijs

Begeleid leerlingen binnen het vak geschiedenis met uitdagend, aansprekend en inhoudelijk sterk onderwijs

Doelgroep

Ben je geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou! Alle eerste- en tweedegraads collega’s geschiedenis die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze PLG.

Docenten kunnen zich individueel of met sectiegenoten aanmelden voor deze PLG.

Inhoud en resultaat

“Het enige waar ik aan toe kom, is het behandelen van de examenstof. Er is geen ruimte om in te gaan op vraagstukken die bij mijn leerlingen leven, of om de stof eens op een heel andere manier te behandelen.” Deze uitspraak van een collega geschiedenisdocent herken je misschien wel. In ons streven om leerlingen in de bovenbouw (en vaak ook al in de onderbouw) zo goed mogelijk voor te bereiden op hun examen, focussen we ons op hetgeen in de syllabi beschreven staat. Dat is tenslotte dat wat geëxamineerd gaat worden. In 2021 (havo) en 2022 (vwo) zijn grotendeels nieuwe historische contexten opgenomen in het examen. Een mooie aanleiding om de weg die leerlingen in onder- en bovenbouw afleggen naar het eindexamen weer eens onder handen te nemen.

Welke ruimte is er om in de voorbereiding op het geschiedenisexamen les te geven op een manier die leerlingen aanspreekt? Lessen die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen, die de actualiteit erin betrekken, die leerlingen uitdagen? Hoe breken we uit het keurslijf van het programma zoals dat nu door veel geschiedenisdocenten ervaren wordt?

Veel docenten worstelen met deze vragen, maar tegelijkertijd hebben net zoveel docenten manieren gevonden om hiermee om te gaan. In deze PLG ga je samen met collega’s en onder leiding van vakdidactici op zoek naar antwoorden op deze vragen. Inspirerende gastsprekers besteden inhoudelijk aandacht aan de nieuwe examenthema’s en samen ontwikkelen we leerlijnen, PTA’s en lesmateriaal. Er is bovendien veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en materialen.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?
 • Je kunt geschiedenisdidactiek toepassen in je lessen die uitdagend en aansprekend is voor leerlingen, en die passend is bij de eisen die door het geschiedenisexamen aan hen worden gesteld.
 • Je wordt ondersteund in het maken van didactische keuzes voor je geschiedenislessen.
 • Je verdiept je inhoudelijk in historische (examen)thema’s.
 • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en je lessen / materialen hierop aanpassen.
 • Je deelt en ontwikkelt materialen voor de lespraktijk.


Programma

De PLG bestaat uit zes bijeenkomsten waarin ruimte is voor gastsprekers, discussie, overleg en het ontwikkelen van lesmaterialen, leerlijnen en PTA’s. Tussen de bijeenkomsten voer je de ontwikkelde materialen uit in de praktijk, evalueer je de gemaakte didactische keuzes en stel je ontwikkelde materialen eventueel bij.

Afsluiting

Je bewaart en deelt de ontwikkelde lesmaterialen digitaal. Na afloop van de cursus wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien:

 • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid,
 • de deelnemer minimaal vijf van de zes bijeenkomsten heeft bijgewoond
 • en de ontwikkelde materialen digitaal bewaard en gedeeld zijn.

Studielast

40 uur vakdidactische scholing.

Elke bijeenkomst duurt drie uur. Voor de bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van in totaal ca. achttien uur (vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, uitwerking lesmaterialen, uitvoering lesobservaties en evaluaties). Daarnaast worden ontwikkelde lesmaterialen digitaal bewaard en gedeeld. Hier wordt vier uur voor gerekend.

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats in Groningen* van 15.00-18.00 uur op:
 1. Dinsdag 17 september 2019
 2. Dinsdag 19 november 2019
 3. Dinsdag 14 januari 2020
 4. Dinsdag 4 februari 2020
 5. Dinsdag 17 maart 2020
 6. Dinsdag 14 april 2020

*Exacte locatie wordt in september bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer: € 450

inclusief btw, inclusief gratis toegang voor de Dag van de Geschiedenisdidactiek (3 oktober 2019) en de nascholingsdag Hot topics in het geschiedenisonderwijs (13 februari 2020).

Klavertje 4 korting: de 4e vakcollega van dezelfde school is gratis.

Cursusleiding en informatie

Marije Brouwer (m.l.brouwer rug.nl), Tim Huijgen (t.d.huijgen rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Aanmelden is mogelijk tot 13 september 2019

Bij afmelden na 16 september 2019 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding tot en met uiterlijk 13 september 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:04 september 2019 11:05