Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN - Geschiedenis

PLG Geschiedenis

Historici de grens over

Doelgroep

Bent u geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor u! Alle eerste- en tweedegraads collega’s geschiedenis zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze PLG.

Docenten kunnen zich individueel of met sectiegenoten aanmelden voor deze PLG.

Inhoud en resultaat

In discussies over het onderwijs komt ‘het buitenland’ regelmatig voorbij, denk aan PISA-ranglijsten, het Finse systeem en het ontbreken van centrale eindexamens in bijvoorbeeld België. Maar wat gebeurt eigenlijk in het buitenlandse geschiedenisonderwijs?

In deze PLG kom je, samen met collega’s en onder begeleiding van vakdidactici van de RUG, in contact met experts in het buitenland. Wat werkt op het gebied van geschiedenisdidactiek? Op welke wijze wordt invulling gegeven aan geschiedenisonderwijs? Wat kunnen wij leren van onze collega’s daar, en hoe kunnen wij met deze informatie onze eigen geschiedenislessen verbeteren?

Deze PLG wordt georganiseerd in het voorjaar van 2021 en vormt het eerste deel van een tweejarig traject. Indien de omstandigheden rond COVID-19 het toestaan, zal in het vervolgtraject schooljaar 2021-2022 een bezoek aan het buitenland gebracht worden.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?
 • Je ontwikkelt een kijkkader waarmee je onderzoeksmatig werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als geschiedenisdocent.
 • Je gaat in gesprek met buitenlandse experts in de geschiedenisdidactiek.
 • Je werkt samen en komt in contact met collega’s in binnen- en buitenland.
 • Je wordt ondersteund in het maken van vakdidactische keuzes voor je geschiedenislessen.
 • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en je lessen/ materialen hierop aanpassen.
 • Je deelt en ontwikkelt materialen voor de lespraktijk.


Programma

De PLG bestaat uit vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm als het kan, maar zullen zonder problemen online te volgen zijn als de omstandigheden daarom vragen.

Op de startbijeenkomst zullen vakdidactici geschiedenis samen met de deelnemers een persoonlijk kijkkader ontwikkelen om het buitenlandse geschiedenisonderwijs te analyseren. Tijdens de drie bijeenkomsten die hierop volgen, ga je in gesprek met experts uit verschillende landen over de wijze waarop het geschiedenisonderwijs is ingericht en welke implicaties dit heeft voor de praktijk. Uiteraard zal er ruimschoots ruimte zijn om vragen te stellen en in discussie te gaan. Tijdens een slotbijeenkomst wordt teruggekeken en concreet gemaakt wat de opgedane ervaringen betekenen voor het eigen geschiedenisonderwijs.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan vier van de vijf bijeenkomsten actief hebben deelgenomen.

Studielast

23 uur vakdidactische scholing.

Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Voor de bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van in totaal 10 uur (vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, uitwerking kijkkader, uitwerking evaluatie incl. concrete implicaties onderwijs).

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen van 15.00-17.30 uur. De nascholingsbijeenkomsten vinden plaats in fysieke vorm in de stad Groningen, maar kunnen zonder problemen online worden gevolgd als de omstandigheden daarom vragen.

 1. 12 januari 2021: eerste bijeenkomst
 2. 9 februari 2021: tweede bijeenkomst
 3. 2 maart 2021: derde bijeenkomst
 4. 23 maart 2021: vierde bijeenkomst
 5. 13 april 2021: vijfde bijeenkomst

Ook is een in company en/of maatwerkprogramma mogelijk in overleg.

Tarief

Per schooljaar per docent: € 375 inclusief btw.

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? nee

Cursusleiding en informatie

Marije Brouwer (m.l.brouwer rug.nl), Tim Huijgen (t.d.huijgen rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is mogelijk tot 11 december 2020.
 • Bij afmelden na 11 december 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:18 september 2020 09:25