Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN - Geschiedenis

Digitale Dag van de GeschiedenisDidactiek

Vanwege een te klein aantal aanmeldingen hebben we deze nascholingsdag geannuleerd. Volgend jaar hopen we de dag in fysieke vorm te organiseren.

Blended History

Hybride onderwijs, blended history: termen die in de afgelopen maanden ‘gewoon’ geworden zijn. In het nieuwe schooljaar kunnen docenten op middelbare scholen volledig fysiek lesgeven. Het blijft echter onzeker of dit weer de norm zal zijn. Het is zeer goed mogelijk dat de scholen in de loop van het jaar opnieuw (gedeeltelijk) moeten sluiten en we weer les gaan geven op afstand.

Welke lessen kunnen we leren van de periode waarin we geheel of gedeeltelijk op afstand geschiedenisonderwijs verzorgden?

Op de Digitale Dag van de Geschiedenisdidactiek verbinden we wetenschappelijk onderzoek met de lespraktijk. Drie onderzoekers op het gebied van de vakdidactiek geschiedenis zullen u vertellen wat hun onderzoek concreet oplevert voor uw geschiedenislessen. Vervolgens kunt u verschillende workshops volgen waarin de vraag centraal staat hoe je vorm kunt geven aan blended history, en wat we hiervan mee willen nemen in ons reguliere onderwijs.

programma

Beschrijving workshops

Workshopronde 1

1.1 Blended history in drie modellen

Veel scholen combineren fysiek onderwijs met online onderwijs. Deze combinatie van verschillende vormen van leren wordt ‘blended learning’ genoemd. Maar hoe ontwerp en organiseer je hybride onderwijs? Om leraren hierbij te helpen, presenteert Tim Huijgen drie ontwerpmodellen.

Tim Huijgen is universitair docent en vakdidacticus geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen

1.2 LessonUp in de geschiedenisles

Wil jij actief en interactief je geschiedenislessen geven? Ook als je dat moet doen als je je leerlingen niet bij je in het lokaal hebt? Dan kan LessonUp de tool voor jou zijn. In deze workshop vertelt Stefan van der Weide je de mogelijkheden van dit online programma.

Stefan van der Weide is docent geschiedenis op Stad & Esch in Meppel

1.3 Praktisch lesmateriaal bij de historische context ‘China van keizer tot kapitalisme’

Oude rijstwijn in nieuwe jutezakken. Bestaande werkvormen uit de Actief Historisch Denken-school refurbished op Chinese wijze worden à la een menukaart aan jullie gepresenteerd. Frits Hofstra en Arjen Zelders vragen tijdens hun workshop om enige publieksparticipatie.

Frits Hofstra en Arjen Zelders zijn docenten geschiedenis op het Kamerlingh Onnes College in Groningen

1.4 Differentiëren in de geschiedenisles

In deze workshop ga je onder leiding van Annemieke Smale wat dieper in op differentiatie in het VO. Het is een veelbesproken onderwerp, maar wat is er eigenlijk bekend over de effectiviteit ervan? En hoe kan je met kleine ingrepen meer differentiëren in je geschiedenisles, en hoe doe je dit online?

Annemieke Smale - universitair docent op de Lerarenopleiding aan de Rijkuniversiteit Groningen

1.5 Syllabus en PTA, hoe zorg je voor een mooie aansluiting?

Havo- en vwo-leerlingen maken respectievelijk in 2020 en 2021 het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop geven Saskia de Boer en Dennis Buma inzicht in hoe de examenmakers te werk gaan met de syllabus. Docenten kunnen aan de slag met tips en aanwijzingen over hoe de syllabus ‘ontleed’ kan worden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van matrijzen en toetsdoelen. Ook is er een mogelijkheid om kort vraagvormen te bespreken en ideeën op te doen voor het maken van valide PTA vragen.

Saskia de Boer en Dennis Buma zijn toetsdeskundigen van het cito.

Deze workshop wordt ook in ronde 2 aangeboden.

Workshopronde 2

2.1 Digitale activerende werkvormen

Tijdens deze workshop word je meegenomen in een aantal digitale varianten van opdrachten gebaseerd op de klassiekers uit Actief Historisch Denken. Samen met Bas ga je naar een aantal opdrachten kijken en proberen te achterhalen wat wel en niet werkt. De centrale vraag is: waar moet je rekening mee houden bij het maken van digitale opdrachten? De behandelde opdrachten worden aan de deelnemers verstrekt en zijn direct in de lespraktijk inzetbaar, als blended learning of leren-op-afstand.

Bas van Leeuwen is docent geschiedenis op het Kamerlingh Onnes College in Groningen

2.2 Praktisch lesmateriaal bij de historische context ‘Stedelijke dynamiek in de lage landen’

Behoefte aan inspiratie en lesmateriaal bij dit nieuwe examenonderwerp? In deze workshop bespreken Wim, Arina en Frits materiaal waarmee leerlingen verbanden leren leggen. Er zijn tal van kaartjes met personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen die aan elkaar worden gekoppeld middels signaalwoorden waarmee causaal redeneren bij leerlingen wordt bevorderd. Uiteraard wordt het materiaal ook met u gedeeld.

Wim Niemeijer, Arina Boele en Frits Hofstra zijn docenten geschiedenis op resp. het Ubbo Emmius in Stadskanaal, het Driestar College in Gouda en het Kamerlingh Onnes College in Groningen

2.3 Online leren zichtbaar maken

Wat is de meerwaarde van online werkvormen? In deze workshop doe je onder leiding van Dustin inspiratie op om zicht te houden op leerlingen bij het geven van hybride onderwijs, de inzet van webtools om het leren te versterken en formatief toetsen om het leren zichtbaar te maken.

Dustin Dijkstra is docent aardrijkskunde op het Aletta Jacobs College in Hoogezand

2.4 Syllabus en PTA, hoe zorg je voor een mooie aansluiting?

Havo- en vwo-leerlingen maken respectievelijk in 2020 en 2021 het vernieuwde geschiedenisexamen. In deze workshop geven Saskia de Boer en Dennis Buma inzicht in hoe de examenmakers te werk gaan met de syllabus. Docenten kunnen aan de slag met tips en aanwijzingen over hoe de syllabus ‘ontleed’ kan worden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van matrijzen en toetsdoelen. Ook is er een mogelijkheid om kort vraagvormen te bespreken en ideeën op te doen voor het maken van valide PTA vragen.

Saskia de Boer en Dennis Buma zijn toetsdeskundigen van het cito.

Deze workshop wordt ook in ronde 1 aangeboden.

Datum                    

Donderdag 1 oktober 2020

Doelgroep              

Docenten geschiedenis (1e en 2e graad)

Locatie

Online (link volgt na aanmelding)

Kosten                    

€ 45,-

Informatie bij        

M.L. Brouwer (M.L.Brouwer rug.nl) en T. Huijgen (t.d.huijgen rug.nl) en op de website van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.

Blijf op de hoogte via onze Geschiedenis nieuwsbrieven en meld u hier aan.

Annuleringsvoorwaarden 2020-2021

Aanmelden is niet meer mogelijk.
  • Bij afmelden na 25 september 2020 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
  • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:18 september 2020 10:50