Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN - Geschiedenis

Cholera in de klas?

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In maart 1991 verscheen in Kleio een artikel met suggesties hoe lesgegeven kan worden over een cholerapandemie uit de 19de eeuw. Het biedt mogelijk inspiratie om lessen te ontwikkelen rond epidemieën en de gevolgen ervan voor de samenleving.

Laatst gewijzigd:15 mei 2020 14:36