Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Dag van de Vakdidactiek

Wanneer:vr 05-07-2019
Waar:Harens Lyceum, Kerklaan 39, Haren

Kom dit jaar weer naar de Dag van de Vakdidactiek! Samen met collega's, vakdidactici van de NHL/Stenden en de RUG én met studenten (je toekomstige collega's) ga je aan de slag met thema's die op jouw vakgebied spelen.

Fenna