Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Basistraining (vak)coach

Vanaf:di 28-09-2021
Tot en met:wo 01-12-2021
Waar:NHL Stenden Hogeschool, locatie Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen

Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders

In het schooljaar 2021-2022 start er bij voldoende deelname weer een basistraining in Groningen.

Programma

De Basistraining coachen voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders is een training van zes dagdelen. Het biedt inzicht in verschillende stijlen van coachen en begeleiden van leraren in opleiding binnen verschillende onderwijscontexten. En het biedt inzicht in de opleidingseisen en werkwijzen van de betrokken lerarenopleidingen, waarbij de informatie wordt afgestemd op de behoefte van de lerarenopleidingen waar een deelnemer mee te maken heeft.

Naast het aanbieden van theoretische kaders is de training met name gericht op het doen: oefenen en toepassen in de praktijk. De zes dagdelen en de opdrachten in de eigen context vormen een samenhangend geheel. Het is daarbij van belang dat je ook binnen de eigen context kan oefenen en iemand coacht. Wanneer je op het moment van de training geen studenten coacht kan dit bijvoorbeeld ook een collega zijn.

Globaal programma Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders:

Dagdeel 1

Jij als (vak)coach/werkplekbegeleider in de context als coach van de student

Kennismaking:
 • Eigen competenties als coach/werkplekbegeleider en welke volgende stap ga je zetten als coach/werkplekbegeleider
 • Coachen en begeleiden, verschillen en overeenkomsten

Dagdeel 2
 • Verschillende rollen van een coach/werkplekbegeleider
 • De eigen leervragen
 • Context van de studenti

Dagdeel 3

In gesprek als coach/werkplekbegeleider

 • De ideale coach en je eigen kwaliteiten als coach
 • Oefenen met begeleidingsgesprekken

Dagdeel 4
 • Oefenen met begeleidingsgesprekken (vervolg)
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Geven van feed-up, feedback en feed-forward

Dagdeel 5

Toepassen en verdiepen van je vaardigheden en je beeld van (vak)coache/werkplekbegeleider

 • Handelingsrepertoire verbreden en vanuit meerdere perspectieven een dilemma bekijken
 • Kalibreren, wat is mijn norm als (vak)coach/werkplekbegeleider?
 • Je coachingsstijl afstemmen op behoeftes van studenten

Dagdeel 6
 • Leren zichtbaar maken
 • Beroepsbeelden van een docent
 • Uitreiking certificaat wanneer alle programmaonderdelen zijn gevolgd
 • Evaluatie en terugblik op het doel van de training: Je bent in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.

Praktische zaken

Bij voldoende belangstelling start de basistraining in Groningen. Op basis van het aantal aanmeldingen per lesplaats wordt bepaald waar de training van start gaat.
Uiterlijk 1 week voor de start van de eerste bijeenkomst wordt de definitieve lesplaats bekend gemaakt.

De data voor 2021-2022 zijn:

Groep A Groningen

28 september 2021

13 oktober 2021

11 november 2021

Locatie

NHL Stenden Hogeschool, locatie Eemsgolaan 17, 9727 DW Groningen

Tijd

09.00 - 15.30 uur

Kosten

De kosten van de basistraining bedragen € 375,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal en catering.

Inschrijven en website

Inschrijven voor de Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders kan hier. Op deze website vind je ook aanvullende informatie.

Contact:

Secretariaat van het ECNO: 058 251 2900, ecno nhlstenden.com.

Coördinator Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders:

Berinda de Jong, email: berinda.de.jong nhlstenden.com, telefoon: 06 199 43 606.