Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord Lesson Study

Onderzoek naar Lesson Study

Wat is het

Lesson Study is een zeer krachtige en effectieve aanpak die docenten stimuleert en ondersteunt bij het leren van leerlingen.

Hoe werkt het

In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus om het leren van een specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. Door kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen te analyseren, verbetert hun (vak-)didactisch handelen.
Lesson Study is bijvoorbeeld zeer geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën verder te ontwikkelen.

Een in- of externe procesbegeleider, de Lesson Study-begeleider, begeleidt het team bij het doorlopen van de cyclus. Ook een vakdidacticus of andere expert kan desgewenst bij het team betrokken worden, bijvoorbeeld door literatuur aan te reiken, feedback te geven op het ontwikkelde lesplan of de onderzoekles mee te observeren en na te bespreken.

Case Report Lesson Study

In opdracht van NRO stelden Siebrich de Vries, Gerrit Roorda en Klaas van Veen een rapport op met de vraag hoe Lesson Study in de specifiek Nederlandse onderwijscontext kan worden uitgevoerd. Wat kan Lesson Study leraren, leerlingen en scholen opleveren? Wat weten we over de werkzaamheid van het Lesson Study-proces? Welke randvoorwaarden zijn nodig om Lesson Study te organiseren?

In het rapport is de kennis die momenteel beschikbaar is over het leren van leraren via Lesson Study samengebracht, zowel op basis van peer-reviewed internationale onderzoekspublicaties alsook Nederlandstalige publicaties. Daarnaast beschrijven de onderzoekers opbrengsten, proces en randvoorwaarden van een concrete casus in de Nederlandse context, waarbij leraren Nederlands en wiskunde op 13 VO-scholen gedurende twee jaar Lesson Study hebben uitgevoerd.

Overige onderzoeksprojecten

Effecten op handelen en competentiebeleving van docenten

In dit onderzoek wordt gekeken hoe Lesson Study het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Onderzoeker: Tijmen Schipper (t.schipper@windesheim.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Sui Lin Goei (VU/Windesheim), Siebrich de Vries (RUG)

Validering en waardering van Lesson Study in Nederland

Onderzoek naar de validering en waardering van Lesson Study in de Nederlandse context. Centraal staat de begeleiding van leerprocessen en de professionele ontwikkeling van docenten. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NRO. Onderzoeker: Iris Uffen (i.uffen@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG), Sui Lin Goei (VU/Windesheim), Nellie Verhoef (UT)

Lesson study als organisatieroutine in het VO. Organisatie en beleving

Onderzoek hoe Lesson Study op een duurzame manier op scholen kan worden georganiseerd. Onderzoeker: Fenna Wolthuis (f.wolthuis@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG)

Lesson study in de Lerarenopleiding

Onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van studenten en ervaren docenten Nederlands die in een Lesson Study-team samenwerken. Onderzoeker: Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG)

De rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsverbetering

Onderzoek naar de rol van schoolleiderschap bij het realiseren van duurzame onderwijsverbetering via PLG’s die bijvoorbeeld gericht zijn op Lesson Study. Onderzoeker: Elske Muilenburg (s.n.muilenburg@utwente.nl) Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Kim Schildkamp (UT), Cindy Poortman (UT), Siebrich de Vries (RUG)

Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:45