Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Centre of Expertise Vakdidactiek Noord EVN - Geschiedenis

Grenzeloos Geschiedenisonderwijs

Een tweedaagse professionele uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland

Doelgroep

Geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs (alle niveaus) en lerarenopleiders geschiedenis. Let op: er is een maximum van 24 deelnemers. Vol = vol, dus wees er snel bij!

Inhoud

In discussies over het onderwijs komt ‘het buitenland’ regelmatig voorbij. Maar wat gebeurt er eigenlijk in het buitenlandse geschiedenisonderwijs? In deze uitwisseling gaan Vlaamse en Nederlandse collega’s op onderzoek naar hoe we het geschiedenisonderwijs in beide landen kunnen verbeteren.

Wat bereik je door deel te nemen aan deze PLG?
 • Je gaat in gesprek met Vlaamse en Nederlandse experts in de geschiedenisdidactiek
 • Je werkt aan interculturele competenties door samen te werken
 • Je krijgt inzicht in hoe geschiedenis wordt onderwezen en getoetst in Vlaanderen en Nederland (o.a. door bij elkaar op school en in de lessen te kijken)
 • Je wordt ondersteund in het maken van vakdidactische keuzes voor je geschiedenislessen
 • Je kunt, samen met collega’s, reflecteren op gemaakte vakdidactische keuzes en jouw onderwijs hierop aanpassen
 • Je deelt en ontwikkelt (internationale) materialen voor de lespraktijk

Programma

Datum: donderdag 21 maart 2024
Tijd Onderdeel
10.00-10.30 uur Inloop met koffie en thee en informele kennismaking van de Nederlandse en Vlaamse docenten
10.30-11.00 uur
 • Welkomstwoord door dr. Karel van Nieuwenhuyse (KU Leuven) en dr. Tim Huijgen (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Toelichting op het tweedaagse programma
11.00-12.00 uur Workshop n.a.v. wensen deelnemers
12.00-13.30 uur Lunch
13.30-15.00 uur Uitwisseling/werksessie deel 1 in subgroepen(keuze gebaseerd op vooraf ingebrachte wensen deelnemers)
 1. Verbeteren lesmateriaal koloniaal verleden dat is ontwikkeld tijdens de uitwisseling in 2023 in Leuven
 2. Feedback/herontwerp bestaande eigen ontwikkelde werkvorm/opdracht/leeromgeving
 3. Uitwisseling rondom formatieve en summatieve toetsing
 4. ontwerpen co-teaching les voor dezelfde dag
15.00-15.15 uur Koffie/thee
15.15-16.45 uur Uitwisseling/werksessie deel 2 in subgroepen
16.45-17.15 uur Toelichting reflectieformulier (zie bijlage 2) + opstellen leer- en kijkvragen meeloopdag
18.00 uur Gezamenlijk diner (eigen kosten)

Datum: vrijdag 22 maart 2024
Tijd Onderdeel
08.00-14.00 uur
 • Meelopen van Vlaamse geschiedenisdocenten met Nederlandse geschiedenisdocenten
 • Lunch op eigen gelegenheid
14.00-15.00 uur Terugkoppeling meelopen (leeropbrengsten) op basis van het reflectieformulier (zie bijlage 2)
15.00-15.15 uur Koffie/thee
15.15-16.30 uur
 • Uitwisseling/werksessie deel 3 in subgroepen
 • Reflectie op tweedaagse (leeropbrengsten voor deelnemers)
16.30-17.30 uur

Borrel + uitreiking certificaten

Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van de Rijksuniversiteit Groningen.

Studielast

20 uur

Data, tijden en plaats

Donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart 2024 in Groningen (Nederland) bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Vlaamse deelnemers kunnen op woensdag 20 maart naar Groningen reizen en eventueel blijven tot en met zaterdag 23 maart om een extra dag in Groningen door te brengen.

Vervoer en parkeren

Het openbaar vervoer is zeer aan te raden. Het is ongeveer 25 minuten lopen van het Centraal Station Groningen naar de faculteit GMW. Parkeren (betaald) is beperkt mogelijk in de straten in de omgeving. De dichtstbijzijnde parkeergarage bevindt zich bij de Ossenmarkt (ongeveer 5 minuten lopen).

Overnachten

Via booking websites zijn er opties in verschillende prijsklassen. The Social Hub Groningen is een leuk hotel en dichtbij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Tarief voor Nederlandse deelnemers

275 euro, exclusief overnachting en diner op donderdag 21 maart. Vlaamse docenten kunnen zich wenden tot dr. Karel van Nieuwenhuyse (karel.vannieuwenhuyse@kuleuven.be) voor de kosten. Bij de aanmeldlink kunt u aangeven of u een Vlaamse of Nederlandse docent bent.

Cursusleiding en informatie

Dr. Tim Huijgen (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Karel van Nieuwenhuyse (KU Leuven). Bij vragen kan contact worden opgenomen via t.d.huijgen@rug.nl.

Annuleringsvoorwaarden 2023-2024

 • Aanmelden is mogelijk tot drie weken voorafgaand aan de start van de PLG.
 • Bij afmelding binnen drie weken van de start van de cursus worden gemaakte kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl).
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.
 • Let op: er is een maximum van 24 deelnemers.
Laatst gewijzigd:15 april 2024 16:46