Skip to ContentSkip to Navigation

PLG Taakgericht werken aan talen en culturen

Gemeinsam sind wir stark

Doelgroep

Ben je docent Duits, Frans, Spaans en Fries in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen brengen? Dan is deze Professionele Leergemeenschap (PLG) bedoeld voor jou!

Alle eerste- en tweedegraads collega’s Duits, Frans, Spaans en Fries die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw en in het mbo zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel aanmelden; voor een duurzamer resultaat raden we je echter aan om samen met een collega te komen.

Inhoud en resultaat

Het onderwijs van het Duits, Frans, Spaans en Fries verdient inhoudelijk en didactisch een frisse kijk. In deze PLG worden beide gecombineerd. We doen dat door taal sterker te combineren met inhoud. Taalvaardigheid, taalbewustzijn, cultuurbewustzijn en digitale geletterdheid staan hierbij centraal. Zo bereiden we ons voor op de actualisatie van de kerndoelen en eindtermen. We vernieuwen en verstevigen onze opvattingen over het vreemdetalenonderwijs en vertalen deze samen naar de lespraktijk. Taakinhouden, evalueren en het didactisch handelen brengen we in lijn met elkaar.

In de eerste bijeenkomsten maken we keuzes over de inhoudelijke thema's waar we mee aan de slag gaan, bijvoorbeeld:

 • taal als fenomeen
 • taal en individu
 • cultuur in fictie
 • cultuur in de maatschappij

In werkgroepen worden deze thema's inhoudelijk verder uitgewerkt, in lijn met actuele inzichten en richtlijnen.

Vervolgens gaan we aan de slag met het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een inhoudsgerichte taaltaak op de eigen school. We focussen daarbij op verschillende leerprocessen die deze taaltaken uitlokken en gaan daarover in gesprek.

In de laatste bijeenkomst kijken we met meer afstand naar de gevolgen van deze didactiek voor de leerlijn. Hierbij is ook aandacht voor je persoonlijke ontwikkelingsproces en het creëren van draagvlak voor onderwijsvernieuwing.

Dankzij uitwisseling van ideeën, ervaringen en materialen vormen we een duurzame leergemeenschap van ervaren en beginnende docenten Duits, Frans, Spaans en Fries.

Wat ga je doen in deze PLG?

 • Je ontwerpt een taaltaak die uitdagend en passend is voor je leerlingen en die aansluit bij de inzichten rondom de vakvernieuwing en de actualisatie van de kerndoelen en eindtermen.
 • Je verdiept je in een aantal inhoudelijke thema’s rondom taal- en cultuurbewustzijn en digitale geletterdheid.
 • Je geeft en ontvangt intercollegiale feedback bij het ontwikkelen, de implementatie en de beoordeling van verschillende ontwerpen.
 • Samen met anderen verdiep je je visie op het doel van het vreemdetalenonderwijs en het curriculum op jouw school.
 • Je ontwikkelt en deelt materialen voor de lespraktijk met collega-docenten.

Programma

Het programma voor deze PLG is tot stand gekomen op basis van ervaringen met eerdere PLG’s rondom inhoudelijk taakgericht leren werken waarin het zelf ontwerpen en het coachen van leerlingen steeds belangrijker zijn geworden. Komend jaar blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen binnen het vreemdetalenonderwijs. Naast de taalvaardigheden staan taal- en cultuurbewustzijn, taal- en cultuurbewust communiceren en digitale geletterdheid centraal.

Afsluiting

Je krijgt toegang tot de online leeromgeving Brightspace en bewaart en deelt daarin alle ontwikkelde materialen digitaal.

Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren we de belangrijkste leeropbrengsten in deze PLG aan elkaar. We kijken daarbij niet alleen naar de ontwikkelde materialen, maar ook naar ieders proces. Bovendien spreken we over verdere vakvernieuwing binnen je eigen sectie en de school. Om die reden zijn voor de afsluitende bijeenkomst ook collega's en teamleiders van harte welkom.

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt indien:

 • de bijeenkomsten steeds voldoende zijn voorbereid;
 • de deelnemer minimaal zeven van de acht bijeenkomsten heeft bijgewoond;
 • de deelnemer actief heeft geparticipeerd;
 • en de ontwikkelde materialen digitaal bewaard en gedeeld zijn.

Studielast

De totale studielast bedraagt 56 uur. Elke bijeenkomst duurt drie uur. Voor de bijeenkomsten wordt een voorbereiding gevraagd van in totaal ca. 32 uur (vakinhoudelijke of vakdidactische verdieping, ontwikkeling lesmaterialen, uitvoering lessen en lesobservaties en evaluaties). Daarnaast worden ontwikkelde lesmaterialen digitaal bewaard en gedeeld.

24 uur bijwonen bijeenkomsten, contacttijd

32 uur voorbereiden bijeenkomsten

Data, tijden en plaats

Er zijn in totaal acht bijeenkomsten. Deze vinden plaats op vrijdagmiddag van 14:00-17.00 in Groningen en Leeuwarden. De exacte locaties worden in februari bekend gemaakt.

 • 7 februari 2025 in Groningen
 • 28 februari 2025 in Leeuwarden
 • 21 maart 2025 in Groningen
 • 11 april 2025 in Leeuwarden
 • 25 april 2025 in Groningen
 • 16 mei 2025 in Leeuwarden
 • 6 juni 2025 in Groningen
 • 20 juni 2025 in Leeuwarden

Tarief

De kosten voor deelname aan deze PLG bedragen €600 inclusief btw.

Kunnen deelnemers ook losse sessies bijwonen? nee

Verdere mogelijkheden

Na dit PLG-traject nodigen we deelnemers graag uit om samen met ons deel te nemen aan het verzorgen van presentaties en workshops tijdens relevante landelijke studiedagen en congressen.

Er is in overleg een in company en/of maatwerkprogramma op je eigen school mogelijk.

Cursusleiding en informatie

Inge Elferink, (inge.elferink rug.nl) vakdidacticus Frans bij RUG.

Aly Jellema, (aly.jellema nhlstenden.com) vakdidacticus Frans bij NHL Stenden.

Mocht je interesse hebben om in 2024-2025 deel te nemen aan deze PLG, maar weet je nog niet zeker of het iets voor je is, hoe de PLG werkt, wat er precies verwacht wordt, of het op dit moment voor jou een verstandige keuze is? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. We nodigen je graag uit voor een persoonlijke (online) kennismaking.

Annuleringsvoorwaarden EVN 2024-2025

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 31 januari 2025

 • Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen. (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl)
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Laatst gewijzigd:15 juli 2024 11:00