Skip to ContentSkip to Navigation

Geschiedenis | in company

Nascholing en advies op locatie voor de complete sectie geschiedenis

Vakdidactici van de Lerarenopleiding komen bij u op school voor een intakegesprek dat kan leiden tot advies op maat en/of een scholingstraject. Dit kan variëren van één workshop activerende didactiek tot een training van zes bijeenkomsten over het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen.

Thema’s

Wij geven hieronder een aantal suggesties, maar uiteraard kunt u ook zelf thema’s aandragen. Alle onderwerpen worden vanuit een vakdidactische invalshoek benaderd.

1. Activerende didactiek

Hoe zet u activerende didactiek in om uw les- en leerdoelen te behalen? Hoe activeert u uw leerlingen? Via een aantal praktische voorbeelden worden deze vragen beantwoord.

2. Toetsing

Een goede manier van toetsing kan veel inzicht geven, maar hoe ziet een goed toetsbeleid eruit en hoe ontwerpt u goede toetsen? Hoe weet u of u niet te moeilijk of te makkelijk toetst? Bereiden uw toetsen leerlingen ook voor op het examen? Samen met de vakdidacticus gaat u deze vragen beantwoorden.

3. Differentiatie

Hoe komt u tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen in uw klas? Via praktische voorbeelden krijgt u niet alleen meer inzicht in differentiatie in uw lessen, maar deze ook zó gaat toepassen dat u meer leerwinst kunt bereiken bij uw leerlingen.

4. Doorlopende leerlijnen

Over goede leerlijnen binnen het vak geschiedenis is iedereen het wel eens, maar wat moeten leerlingen aan het eind van de onderbouw eigenlijk kennen? En wat aan het eind van klas 1? Onze vakdidactici hebben een model ontwikkeld waarmee u doorlopende leerlijnen voor uw vak leert evalueren of ontwikkelen.

5. Historisch denken en redeneren

Historisch denken en redeneren is belangrijk binnen het schoolvak geschiedenis. Leerlingen dienen zich dit eigen te maken, maar hoe kunnen wij als docent hen hierbij helpen? Een aantal praktische voorbeelden helpen u op weg.

6. ICT

Binnen uw vak kan ict een waardevolle rol spelen, maar er is méér mogelijk dan alleen een digitale presentatie. Met praktijkvoorbeelden (social media, Socrative, Kahoot) zal duidelijk blijken hoe ict kan helpen uw leer- en lesdoelen te behalen en gemakkelijker te evalueren.

Kosten

Afhankelijk van het afgesproken traject na een intakegesprek, berekenen wij de definitieve kosten.

De vakdidactici

Paul Holthuis werkte bijna 40 jaar in het voorgezet onderwijs als docent geschiedenis. Sinds 2002 is hij vakdidacticus bij de Lerarenopleiding. Hij leidt momenteel een onderzoeksproject naar differentiatie in het geschiedenisonderwijs.

Tim Huijgen werkt sinds 2008 als docent geschiedenis op het H.N. Werkman College Stadslyceum en sinds 2010 als vakdidacticus en onderzoeker bij de Lerarenopleiding. In 2018 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het bevorderen van historisch contextualiseren in geschiedenislessen.

Marije Brouwer werkt sinds 2009 als docent geschiedenis op het Drachtster Lyceum en sinds 2017 als vakdidacticus bij de Lerarenopleiding. Zij leidt momenteel trajecten op middelbare scholen waarin activerende didactiek en differentiatie centraal staan, en organiseert vanuit het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) nascholingen voor geschiedenisdocenten.

Contact

Tim Huijgen en Marije Brouwer zijn bereikbaar per mail op: t.d.huijgen@rug.nl en m.l.brouwer@rug.nl of telefonisch op: 050 - 363 9195

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:25