Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Over het Expertisecentrum

Partners

Het Expertisecentrum GMCP is gesitueerd onder de vleugels van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en is een samenwerking tussen de Basiseenheden Orthopedagogiek en Sociologie. Ook werken wij nauw samen met het UMCG. Onze samenwerkingspartners zijn Molendrift en WIJ Groningen.

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en UMCG

De Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsinstelling met maatschappelijke betrokkenheid. Het gedrag van mensen, hoe zij denken, leren en samenleven zijn de onderwerpen van onderzoek en onderwijs van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten en de Basiseenheid Sociologie hebben zich aan het Expertisecentrum verbonden. Bij Orthopedagogiek staat centraal hoe opvoedings- en ondersteuningsproblemen – die voorkomen tijdens de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen – begrepen, voorkomen en verholpen kunnen worden en hoe hierbij ondersteund kan worden. De context van de thuissituatie en de bredere maatschappelijke context worden hierbij meegenomen. Daarbij is er aandacht voor interactieproblematiek in opvoeding en hulpverlening, een context-/systeemgerichte focus op problematiek en samenwerking en interdisciplinair werken.

Onze samenwerkingspartners Molendrift en WIJ Groningen bieden (financiële) ondersteuning en werken met ons samen in onderzoek en onderwijs.

Molendrift

Molendrift helpt jaarlijks ruim 2500 cliënten. Er wordt hulp geboden bij gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, leerproblemen, problemen met betrekking tot het werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord en een combinatie van deze problemen. Kwaliteit in hulpverlening staat bij Molendrift voorop. Daarom werkt Molendrift al decennia nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Orthopedagogiek in het bijzonder en met verwante instellingen. De ingezette interventies zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. De effecten van de hulp worden continu gemeten. Deze opgebouwde expertise zorgt ervoor dat Molendrift ook oplossingen kan bieden bij complexe problemen. De samenwerking met het Expertisecentrum GMCP biedt ons de mogelijkheid de expertise rondom complexe problemen in te brengen, verder uit te bouwen en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

WIJ Groningen

WIJ Groningen is gericht op de advisering en ondersteuning van mensen in de gemeente Groningen. De ondersteuning wordt indien mogelijk samen met het netwerk van mensen en zo dichtbij mogelijk gegeven. De indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet worden door WIJ Groningen verzorgd. WIJ Groningen initieert en onderhoudt buurt-, opbouw- en jeugdwerk in nauwe samenwerking met inwoners en organisaties met als doel mensen te stimuleren, te activeren en te ondersteunen. Een van de doelgroepen van WIJ Groningen is GMCP. De ervaringen met deze doelgroep en ook de vragen rondom GMCP brengt WIJ Groningen in het Expertisecentrum GMCP.

Laatst gewijzigd:28 januari 2021 14:48