Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Over het Expertisecentrum

Netwerk

Wij hebben een groot netwerk aan mensen die zich op welke manier dan ook bezig houden met gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Denk aan onderzoekers, praktijkinstellingen, professionals en beleidsmakers. Doel van het Expertisecentrum GMCP is dit netwerk verder uit te breiden, toegankelijk te maken voor iedereen die vragen heeft rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen en samenwerking te stimuleren.

Laatst gewijzigd:03 februari 2021 14:11