Skip to ContentSkip to Navigation

Webinar ‘Boemerangbeleid: paradoxale denk- enhandelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken

Wanneer:ma 02-10-2023 15:30 - 16:30
Waar:Online
Hoe kan het dat het al 40 jaar niet lukt om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven? Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder wezenlijke verandering voor jeugdigen en gezinnen? En wat kan je als uitvoerend jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen doen?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar met Sharon Stellaard, bestuurswetenschapper met jarenlange ervaring in de jeugdzorg, die op 8 maart 2023 jl. promoveerde op haar proefschrift ‘Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar promotieonderzoek heeft Sharon Stellaard een halve eeuw aan beleidshervormingen gereconstrueerd op het terrein van jeugdzorg en (passend) onderwijs. Ze stelt vast dat er in deze geschiedenis repeterende en reactieve patronen zitten, die bij herhaling tot ongewenste beleidsuitkomsten leiden.

  1. In het eerste deel van het webinar neemt Sharon Stellaard ons mee in de belangrijkste bevindingen uit haar promotieonderzoek die de bestuurlijke weerbarstigheid en de paradoxale denk- en handelingspatronen bloot leggen. Deze patronen houden ons de spiegel voor en zetten aan tot reflectie.
  2. In het tweede deel bespreken we waar beïnvloedingsmogelijkheden liggen om de paradoxale patronen te doorbreken.

Het webinar biedt inhoudelijke kennis, belangrijke handvatten en praktische tips waar je als jeugdprofessional, beleidsmaker en/of bestuurder mee aan de slag kan in je eigen praktijk. Ook is er ruimte voor het delen van eigen praktijkvoorbeelden, vragen en discussie

BEN JE ER OOK BIJ?

Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, vul je gegevens in en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een MS Teams link ontvangt.

We hopen je tijdens dit webinar op 2 oktober as. van 15:30 – 16:30 uur te ontmoeten.