Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences

Over generaties: intergenerationele patronen van problematiek vanuit interdisciplinair perspectief

Wanneer:do 14-09-2023 13:00 - 17:30
Waar:Orangerie, Grote Rozenstraat 19, 9712 TG Groningen

Waarom lijken sommige families generaties lang vast te zitten in patronen van deviant en problematisch gedrag? Hoe kunnen verschillende wetenschappelijke disciplines, beleid en praktijk samenwerken om deze patronen beter te begrijpen én ze effectief te doorbreken?

Op 15 september vindt de oratie plaats van Veroni Eichelsheim. Zij bekleedt de bijzondere leerstoel “Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag”. Deze leerstoel is ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie.

Voorafgaand aan deze oratie wordt op donderdag 14 september een symposium georganiseerd met de titel “Over generaties: intergenerationele patronen van problematiek vanuit interdisciplinair perspectief”.

Intergenerationele cycli van deviant gedrag zijn complex en vragen aandacht vanuit verschillende disciplines. Daarom belichten we tijdens dit symposium het onderwerp vanuit diverse invalshoeken en diverse disciplines. Van vroegsignalering rondom de geboorte en bij kwetsbaar ouderschap, tot problematiek in kindertijd en adolescentie. Van huiselijk geweld tot zwaardere vormen van criminaliteit. En wat werkt om deze patronen te doorbreken?

De middag wordt ingevuld door toegankelijke presentaties van verschillende wetenschappers en is daarmee niet alleen interessant voor collega-wetenschappers, maar ook voor professionals in beleid en praktijk die met intergenerationele problematiek te maken krijgen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Programma

Start
Einde
Onderdeel

13:00

13:30

Ontvangst met koffie/thee

13:30

13:45

Opening door Veroni Eichelsheim

13:50

14:10

Tina Kretschmer, Jeugdstudies, RUG

14:10

14:30

Steve van de Weijer, NSCR

14:30

15:00

Pauze met koffie/thee

15:00

15:20

Julie Karsten, Klinische psychologie, RUG

15:25

15:45

Bertus Jeronimus, Ontwikkelingspsychologie, RUG

15:50

16:10

Esther Feijen- De Jong, Academie voor Verloskunde, InHolland/RUG

16:15

16:30

Discussie

16:30

17:30

Borrel

Over de sprekers

Tina Kretschmer studeerde in Berlijn/Duitsland en Jonkoping/Zweden voordat ze aan een PhD in ontwikkelingspsychologie begon aan de Universiteit van Sussex in Engeland. Na haar promotie (2010) was zij als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan King's College London, de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen, en was zij College for Life Sciences Fellow aan het Wissenschaftskolleg Berlin/Duitsland. In 2016 trad Tina toe tot de groep Jeugdstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in 2021 tot Adjunct Hoogleraar bevorderd werd. Haar onderzoek wordt gefinancierd door ERC Starting and Consolidator grants en richt zich op de wisselwerking tussen genen en omgeving in intergenerationele processen zoals hoe sociale ervaringen worden overgedragen van ouders op hun kinderen of hoe preconceptie-ervaringen van ouders de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.

Steve van de Weijer is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Hij studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2014 op een proefschrift over de intergenerationele overdracht van geweld aan de afdeling criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de levensloop en criminele carrières van verschillende groepen daders, met een bijzondere aandacht voor genetische en biosociale invloeden.

Julie Karsten promoveerde in 2013 aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, waarna zij als onderzoeker werkzaam was bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen. Sinds 2018 is zij als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie. Hier coördineert zij de master track Clinical Forensic Psychology and Victimology, een master toegespitst op het verklaren van delinquent gedrag en het behandelen van onderliggende psychopathologie en gevolgen voor daders en slachtoffers. Onderzoeksinteresses liggen onder andere bij (re)victimisatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressieve delicten en risicotaxatie.

Bertus Jeronimus studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en Nederlands recht in Groningen, en promoveerde op de relatie tussen persoonlijkheid en stressvolle levensgebeurtenissen en het ontwikkelen van psychopathologie. Nu werkzaam op de afdeling ontwikkelingspsychologie van de universiteit Groningen in onderzoek op het snijvlak van stress, persoonlijkheid, welbevinden, en psychopathologie, vaak vanuit een levensloop perspectief.

Esther Feijen-de Jong is universitair docent en verloskundige en werkt momenteel op de afdeling eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige zorg, sectie Verloskundige Wetenschap in het UMC Groningen. Haar onderwijs verzorgt zij bij de Verloskunde Academie Groningen. In 2015 promoveerde zij, waarin zij de determinanten van zorggebruik van zwangere vrouwen onderzocht. Dit was ook de start van haar onderzoekslijn waarin zij de organisatie van de verloskundige zorg onderzoekt. Haar speerpunt ligt in het toegankelijk maken van de verloskundige zorg voor alle vrouwen en hun partners waarin er speciale aandacht is voor vrouwen die leven in kwetsbare situaties en te maken hebben met intergenerationele armoede in het noorden van Nederland.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers is 60 en deelname is gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar e.spronk rug.nl (voor 1 september).

Aanmelden via e-mail