Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Promotie: M.Tiekstra MSc. Fostering the learning potential of at-risk students in the classroom Studies into the consequential validity of dynamic assessment

Wanneer:do 11-02-2016 14:30 - 15:45
Waar:Academiegebouw

Fostering the learning potential of at-risk students in the classroom Studies into the consequential validity of dynamic assessment

Promotores:        prof.dr. A.E.M.G. Minnaert, prof. dr. M.G.P. Hessels

Hoe moeten leraren uitkomsten van (intelligentie)tests vertalen?

Iedere leerling kan leren, ook leerlingen waarbij het leren minder vanzelfsprekend is. Zij hebben goede begeleiding nodig om tot optimale leerresultaten te komen. Om passende instructie te kunnen geven die recht doet aan het leerpotentieel van de leerling is onderzoek nodig dat inzicht geeft in de wijze waarop de uitkomsten van (intelligentie)tests vertaald kunnen worden in het handelen van de leerkracht in de klas. Marlous Tiekstra heeft haar promotieonderzoek hierop gericht.

Dynamische tests, waarbij hints en feedback worden gegeven tijdens de testafnames, bieden meer potentie tot het geven van richtlijnen voor het handelen van de onderwijsprofessional dan statische (IQ-)tests. Een betere implementatie van deze tests in de onderwijspraktijk is van belang. Uit Tiekstra’s onderzoek blijkt dat meerdere factoren van belang zijn naast de testuitkomst: impliciete opvattingen over intelligentie, zoals het idee dat intelligentie aangeboren is of juist veranderbaar, bepalen de manier waarop testresultaten worden geïnterpreteerd en welke adviezen hieruit volgen.

Tiekstra toont tevens aan dat ook het handelen van de leerkracht in de klas wordt bepaald door impliciete opvattingen over intelligentie. Het is belangrijk dat in de initiële opleiding van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals aandacht wordt besteed aan de invloed van deze opvattingen op het eigen handelen in de klas. Verder beveelt ze aan dat in de beoordelingsprocedures van tests ook aandacht is voor consequentiële validiteit. Immers, als tests dienen voor het geven van richtlijnen voor de praktijk, dan is meer aandacht voor de validiteit van de vervolgacties op de test noodzakelijk.

printView this page in: English