Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieProfiel

Interdisciplinaire samenwerking

Aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap werken onderzoekers van veel wetenschappelijke disciplines. Elke onderzoeker heeft een eigen specialisme en beschikt over een netwerk aan collega-specialisten op zijn of haar onderzoeksterrein. Om hun kennis en expertise in te zetten op gezamenlijke thema’s zijn er samenwerkingsverbanden binnen en buiten de faculteit.

Research Colloquium Theorizing Religious change

Dit meerjarige facultaire onderzoeksthema bestudeert de verschijning en verdwijning van religieuze gemeenschappen als een algemeen kenmerk van de geschiedenis van religie.

Ancient World Seminar

Binnen CRASIS, een interfacultair samenwerkingsverband van de Rijksuniversteit Groningen, vindt interdisciplinair onderzoek plaats naar de wisselwerking tussen cultuur, religie en samenleving in de oudheid. Het onderzoek richt zich zowel op Griekse en Romeinse culturen als op het vroege joden- en christendom en andere minderheidsculturen die deel uitmaakten van de Grieks-Romeinse antieke wereld. CRASIS is een samenwerkingsverband van de Faculteit der Letteren en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, die penvoerder is.

Colloquium on Asian Religions

Het Colloquium on Asian Religions is een forum om Aziatische Religies te beschouwen vanuit antropologische, indologische en mogelijk andere disciplines. Het Colloquium richt zich op de enorme verscheidenheid aan religieuze tradities binnen de Aziatische samenleving.

Onderzoekszwaartepunt ‘Religie, identiteit en herinnering’

Tijdelijk interdisciplinair thema van de onderzoeksgroep Verglijkende en historische religiewetenschap.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2017 10:50
printView this page in: English