Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieProfiel

Over onze faculteit

De rol van religie in de huidige samenleving is nationaal en internationaal verre van uitgespeeld. In onze complexe samenleving neemt het belang van wetenschappelijke kennis van religie, cultuur en samenleving toe. Er zijn, misschien wel meer dan ooit, specialisten nodig die met kennis van zaken de betekenis en achtergronden kunnen verhelderen van conflicten en meningsverschillen waarin religie een rol speelt. Deskundigen, die weten waar verschillende religies om draaien en dat met feiten en argumenten kunnen onderbouwen. Experts, die de culturele en maatschappelijke dynamiek van religie en religieuze verschijnselen weten te doorgronden.  

Wie wij zijn

Zulke specialisten zijn wij. Ons werk bestaat uit het verder uitdiepen, doorgeven en toepassen van wetenschappelijke kennis over religies vroeger en nu. We bestuderen wereldreligies in het verleden en heden. We houden ons bezig met moderne religieuze bewegingen. We richten ons op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen waarin religie een dominante rol speelt.

Wat wij doen

Wij doen onderzoek. Wij leiden theologen en godsdienstwetenschappers op. Mensen die de dynamische wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving kunnen onderzoeken, duiden, verhelderen. Experts die een gefundeerde bijdrage kunnen leveren aan het publieke debat en het te ontwikkelen overheidsbeleid. We leiden geestelijk verzorgers op, die een brede achtergrondkennis hebben van zowel de joods-christelijke traditie als van andere culturen en religies. Wij treden op als adviseurs. En wij zetten ons in voor behoud van religieus erfgoed, vooral in de provincie Groningen.

Ons team

Ons team bestaat uit wetenschappers die afkomstig zijn uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. Docenten die bruggen leggen tussen godsdienstwetenschap en theologie en die interdisciplinair werken. Kritische deskundigen die bij hun onderzoeks- en onderwijs- en adviestaken een wetenschappelijke houding, onafhankelijk van een bepaalde confessie, innemen.  

Onze opleidingen

Onze opleidingen zijn keer op keer beoordeeld als de beste van Nederland. Ons onderzoek scoort kwalitatief zeer hoog. En we zijn uniek in Nederland omdat we op gebied van religiestudies de enige zelfstandige faculteit zijn aan een rijksuniversiteit. De speelruimte die we hebben voor eigen beleid maakt dat wij een toonaangevende rol kunnen blijven spelen binnen de theologie en religiestudies.

Laatst gewijzigd:03 augustus 2015 15:06
printView this page in: English