Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOrganisatieProfiel

Faculteitsbestuur

Over het bestuur

Het faculteitsbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de faculteit afspeelt. Dit betekent dat het faculteitsbestuur is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en onderzoek. Het stelt verder de begrotingen vast en verdeelt de formatie. Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden, waarvan elk een specifieke verantwoordelijkheid (onderzoek, onderwijs en middelen) draagt. Daarnaast maakt een student als adviseur deel uit van het faculteitsbestuur. Hij of zij wordt steeds benoemd voor één jaar. Het bestuur vergadert eenmaal per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

persoon functie
Prof.dr. M. Popovic Decaan, voorzitter, portefeuillehouder onderzoek, algemene zaken
Dr. S. Vellenga Vicevoorzitter, portefeuillehouder onderwijs / onderwijsdirecteur
Drs. P.E. Broeksma Portefeuillehouder middelen (financiën, ruimtelijke zaken, personeel)
Mw. Laura Rolsma Student-adviseur

Ondersteuning bestuur en beheer

  • Mw. Willeke C. van de Pol

    Aanwezig maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur

    Telefoon   050 363 55 91

    E-mail       W.C.van.de.Pol@rug.nl

Laatst gewijzigd:21 september 2017 23:44
printView this page in: English