Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Matchingsdag Theologie en Religiewetenschappen

Wanneer:ma 12-06-2017 10:00 - 14:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38

Als je je aan wilt melden voor een opleiding zonder numerus fixus in het hoger onderwijs , moet je dat vóór 1 mei doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit kun je checken of jij en de studie bij elkaar passen. Om toegelaten te worden tot een opleiding, is het volgen van een matchingsactiviteit verplicht.

Wat is matching?

Matching is een manier om te toetsen of jij en je gekozen opleiding bij elkaar passen. Matching gaat over het checken van je verwachtingen: klopt het beeld dat je hebt van de opleiding, biedt deze opleiding wat jij wilt?

Het matchingstraject begint ermee dat je, na je aanmelding in Studielink, een intakeformulier ontvangt met vragen over onder meer je verwachtingen en motivatie. De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je een werkcollege waar je huiswerk voor moet maken, praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Waarom?

De verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. Als je ervoor kiest te stoppen, duurt het soms een heel studiejaar voordat je alles weer op de rails hebt. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

Programma

10.30 - 10.45 Ontvangst met koffie en thee
10.45 - 11.30 Voorlichting starten met studeren
11.30 - 12.15 College
12.15 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.45 Gesprek met mentoren
13.45 - 14.00 Afsluiting
14.00 - ...... Koffie en thee


Vanaf 14:00 is het mogelijk om een persoonlijk gesprek te voeren met een van onze twee studieadviseurs. Aan de studieadviseur kun je al je laatste vragen over de opleiding stellen of alvast overleggen over het aankomende studiejaar. Zijn er bijvoorbeeld speciale omstandigheden waar mee rekening gehouden moet worden zoals een functiebeperking, begeleiding bij het studeren of heb je een topsportregeling? De studieadviseur kan je helpen om je studie zo in te richten dat het voor jou haalbaar en studeerbaar wordt.

Geen match? Geen probleem!

Wat als je er tijdens de matchingsdag achter komt dat de studie toch niet bij je past? Dat kan gebeuren en is helemaal niet erg. Je kunt je dan inschrijven bij een andere opleiding en volgt er een nieuwe matchingsronde.

Meer informatie

Faculteitsgebouw
Faculteitsgebouw
printView this page in: English