Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

‘Making Sense of Religious Texts’: drie RUG-onderzoekers organiseerden KNAW Akademie Colloquium 27-29 oktober 2015

26 november 2015
Foto's van het KNAW Colloquium

Vanwege hun gedeelde interesse in religieuze teksten organiseerden Stefania Travagnin en Mladen Popović (beide van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) en Sabrina Corbellini (Faculteit der Letteren) van de Rijksuniversiteit Groningen gezamenlijk een interreligieus en interdisciplinair debat.

Prestigieus

Dit ‘Akademie Colloquium’ werd georganiseerd onder de auspiciën en met financiële steun van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en vond plaats in het Trippenhuis te Amsterdam, van 27-29 oktober 2015. De KNAW wijst jaarlijks slechts zes à zeven Colloquium-aanvragen toe. Het is dus zeer prestigieus dat dit samenwerkingsproject van drie RUG’ers rond religieuze tekstualiteit deze bijzondere steun van de KNAW kreeg. Tijdens het Colloquium presenteerden 27 internationale sprekers hun werk en gingen zij in debat met het publiek.

Intercultureel en interdisciplinair perspectief

De bestudering van religieuze culturen lijkt als het ware ‘gecodeerd’ te zijn door religieuze teksten, in de zin dat teksten hierbij een sleutelrol spelen. De studie van en naar teksten is altijd cruciaal geweest in het academische onderzoek en onderwijs rond religie. Tot dusver werd ‘tekst’ in de academische wereld hoofdzakelijk binnen één specifieke religieuze traditie bestudeerd, met het gevolg dat er binnen het kader van één religieuze identiteit over ‘tekst’ gedebatteerd werd, en niet vanuit een interreligieus en intercultureel perspectief. Bovendien zijn religieuze teksten tot dusver zelden benaderd vanuit een interdisciplinair perspectief waarbij het tekstuele in confrontatie en dialoog gezet wordt met niet-tekstuele aspecten, zoals rituelen en materieel-culturele aspecten.

Nieuwe debatten

Het Colloquium wilde nieuwe debatten uitlokken over onderzoeksmethoden in dit studieveld. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze conferentie was het initiëren van een multi- en interdisciplinaire dialoog en het bijeen brengen van onderzoekers die zich met verschillende onderzoeksterreinen en -objecten bezighouden en afkomstig zijn uit verschillende onderzoekstradities, maar wel dezelfde (onderzoeks)vragen delen. Tijdens negen panel-sessies werden vijf verschillende onderwerpen besproken: tekstmodaliteiten, autoriteit van en over teksten, tekstpraktijk (ritualisering en visualisering) en de overlevering en vertaling van teksten.

Interreligieuze narratieven

Tijdens elke panel-sessie werden papers over westerse (joodse en christelijke)en Aziatische religies behandeld door sprekers van verschillende disciplinaire achtergronden. Hierdoor ontstond een levendige, interculturele en interdisciplinaire discussie met het publiek. Deze experimentele en uitdagende benadering werd erg gewaardeerd door de deelnemers en resulteerde in een serie nieuwe interreligieuze narratieven over tekst en tekstualiteit. Het Colloquium werd gevolgd door een masterclass ‘Textual Diversity in Context’ op 30 oktober, eveneens op de locatie en met financiële steun van de KNAW. Aan deze masterclass namen twaalf research master- en doctoraalstudenten uit Nederland en de VS deel, die hun onderzoeksonderwerpen bediscussieerden met drie ‘masters’.

Meer informatie

Meer informatie over het Colloquium ‘Making Sense of Religious Texts’ en samenvattingen van papers zijn te vinden op de speciale Colloquium website: https://makingsenseofreligioustexts.wordpress.com.

Laatst gewijzigd:27 november 2015 17:09
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...