Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Bachelor Contact and Information Voor leraren

Voor leraren

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert naast de reguliere voorlichtingsactiviteiten zoals open dagen en meeloopdagen - extra activiteiten voor scholieren. Dit organiseert de faculteit in nauwe samenwerking met de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. U als docent kunt uw leerlingen laten deelnemen aan deze activiteiten. Leerlingen kunnen zich ook individueel opgeven.