Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringPromoties

Superbulky penta-aryl cyclopentadienyl ligands in lanthanide chemistry

Promotie:Dhr. N.J.C. (Niels) van Velzen
Wanneer:13 oktober 2017
Aanvang:14:30
Promotor:S. Harder
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Superbulky penta-aryl cyclopentadienyl ligands in lanthanide
chemistry

Onderzoek naar eigenschappen grote organische moleculen

Niels van Velzen onderzocht de eigenschappen van een type grote organische moleculen, die zogeheten CpBIG-liganden. Die bestaan uit een centrale cyclopentadienyl (Cp) vijfring met een aryl (zesring) op ieder koolstofatoom van de Cp-ring. De Cp-ring wordt gevormd door vijf koolstofatomen en de arylringen bevatten één of meer substituenten die het mogelijk maken de eigenschappen van de liganden te optimaliseren. Door het verwijderen van een waterstofatoom van de Cp-ring wordt het ligand negatief geladen en kan het met de Cp-ring aan een metaalatoom coördineren.

CpBIG-metaalcomplexen hebben speciale eigenschappen en worden gebruikt als katalysatoren voor industriële toepassingen. Echter, CpBIG-lanthanide complexen zijn nauwelijks onderzocht. Daarom richtte Van Velzen zijn onderzoek op de eigenschappen, reactiviteit en selectiviteit van enkele specifieke CpBIG-lanthanide complexen gebaseerd op trivalente (3+) en divalente (2+) lanthaniden onderzocht. De trivalente oxidatietoestand is de meest stabiele toestand.

Sommige van de onderzochte complexen blijken hoogactieve katalysatoren voor cyclisatie van amino-olefinen te zijn. Van Velzen ontdekte nieuwe en bijzondere reactiviteit tussen CpBIG-sandwich complexen en een aantal kleine moleculen, waaronder zuurstof. Daarnaast bleek dat de onderzochte divalente CpBIG-sandwich complexen van samarium extreem stabiel zijn en niet te reageren met hoogreactieve kleine moleculen die normaal direct reageren met andere divalente samariumcomplexen, waari het metaal minder gehinderd is door de extreem grote CpBIG-liganden. De bevindingen beschreven in dit proefschrift bevestigen de bijzondere eigenschappen van CpBIG-metaalcomplexen.

Het promotieonderzoek van Niels van Velzen vond plaats bij de afdeling Moleculaire Anorganische Chemie van het Stratingh Institute met financiering van de RUG.