Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Education

Master-na-master

Eenjarige Lerarenopleiding

Behalve via een tweejarige opleiding, kun je ook eerstegraads docent worden via een éénjarige variant, Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO). Voorwaarde daarvoor is dat je een masterdiploma hebt in de richting van het schoolvak waarvoor je een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen.  

De Faculty of Science and Engineering biedt in samenwerking met de Universitaire Lerarenopleiding vier éénjarige masteropleidingen (lerarenopleidingen) aan, te weten:

  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Informatica

Bij de Universitaire Learenopleiding volg je de studieonderdelen die opleiden tot eerstegraadsdocent in het voortgezet onderwijs.

Voor de toelating tot de opleiding bekijkt een commissie van de faculteit welke vakken je tijdens je bachelor- en masteropleiding hebt gedaan en of je kennisbasis voldoende breed is om leraar te worden. Is dat niet het geval dan dien je eerst nog aanvullende vakken te volgen, voordat je met de LVHO kunt beginnen.

Toelating/aanmelding

Voor deelname aan een éénjarige masteropleiding dien je de volgende stappen te nemen:

  1. Een toelatingsverzoek indienen bij de Toelatingscommissie van de LVHO. Dat kan via dit formulier
  2. Inschrijven bij de Faculty of Science and Engineering
  3. Aanmelden voor het Werken lerentraject (voor 15 mei)
    De stage loop je tijdens de lerarenopleiding

NB: Het is belangrijk voor de Lerarenopleiding te weten voor hoeveel studenten een stageschool gezocht moet worden. Meld je dan ook zo spoedig mogelijk aan.

Laatst gewijzigd:13 januari 2022 09:49