Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationProfile

Een korte geschiedenis

Building
Building

De geschiedenis van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen begint in 1948, als Hendrik Jacob Keuning aan de RUG wordt benoemd tot eerste hoogleraar in de Economische en Sociale Geografie. Er is dan een nieuwe Economische faculteit opgericht, waar professor Keuning het vak Economische Geografie geeft aan economiestudenten.

In 1950 wordt Sociale Geografie een zelfstandige studierichting aan de RUG. Begin jaren zestig krijgt dit de vorm van een subfaculteit Sociale Geografie, binnen de Interfaculteit der Aardrijkskunde en Prehistorie. De subfaculteit verhuist in 1966 van haar onderkomen in een kantoorpand aan de voet van de Martinitoren naar een kantoorvilla aan de Kraneweg. In 1969 wordt ze, samen met de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, gehuisvest in de WSN hoogbouw op het nieuwe universiteitscomplex in Paddepoel, tegenwoordig bekend als de Zernike campus.

Onafhankelijkheid

In 1987 ontstond bij de ontvlechting van de Interfaculteit der Aardrijkskunde en Prehistorie voor het eerst een geheel zelfstandige Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, net als in Utrecht en Amsterdam. Die nieuwe faculteit omvatte inmiddels heel wat meer dan alleen Sociale Geografie. Eind jaren zestig was Planologie geïntroduceerd met een leerstoel, een eigen studieprogramma en na verloop van tijd een afzonderlijk doctoraal examen naast Sociale Geografie. Voor Demografie was er in de jaren zeventig een leerstoel en een afstudeerprogramma gekomen. Het aantal studenten groeide in die gehele periode sterk, naar een niveau van rond de 500. In de jaren tachtig ontstonden er aparte afstudeerprogramma’s voor Economische en Regionale (later Culturele) Geografie, en in de jaren negentig startte een eerste Engelstalig Masterprogramma voor Demografie (Population Studies).

Onderwijsprogramma's

In 2002 werden de nieuwe Bachelorprogramma’s voor Sociale Geografie en Planologie en Technische Planologie ingevoerd, en twee jaar later de nieuwe Masterprogramma’s, waarvan er nu in totaal acht zijn. Een daarvan is de Master Vastgoedkunde, een nieuw vakgebied voor de faculteit, sinds er in 1995 een eerste leerstoel voor werd ingericht. Voor de Researchmaster- en promotiestudenten is er een Graduate School of Spatial Sciences opgericht.

De FRW anno nu

Na de invoering van het Bachelor/Master systeem groeide het totale studentenaantal van de faculteit naar ongeveer 950. Steeds meer studenten, in het bijzonder bij de Engelstalige Masteropleidingen en in de Graduate School, zijn afkomstig uit het buitenland. Sinds 2008 is de faculteit gehuisvest in een eigen gebouw op de Zernike Campus. Inmiddels zijn de Ruimtelijke Wetenschappen in Utrecht en Amsterdam opgegaan in grotere gehelen (Geowetenschappen en. Maatschappij- en Gedragswetenschappen) net als in Nijmegen (Managementwetenschappen), waardoor de Groningse faculteit nu nog de enige zelfstandige faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Nederland is.

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 15:22
printView this page in: English