Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganization

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is een groeiende faculteit met een open karakter en korte lijnen tussen staf en studenten. Er zijn vier basiseenheden: Culturele Geografie, Demografie, Economische Geografie en Planologie, samen verzorgen zij het onderwijs en onderzoek.

Onderzoek

De onderzoeksthema’s van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijn welzijn, innovatie en ruimtelijke transformatie.De missie van onze faculteit is om onderzoek te leveren dat toonaangevend, onderscheidend en beleidsrelevant is voor deze onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de hedendaagse maatschappij.

Onderwijs

Met twee bachelor- en acht masteropleidingen biedt de faculteit brede studiemogelijkheden binnen het vakgebied aan ongeveer 900 studenten. De Groningse faculteit is de enige zelfstandige faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Nederland.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 13:56
printView this page in: English