Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

10 jaar Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland On Tour

26 november 2020
Voorzieningen-wijs, een serious game over voorzieningen in de vorm van een spelbord op een tafel (foto: Foto Marian Klein Ikkink)

Op 26 november start het jubileumjaar van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland digitaal. Zie voor die start 10 jaar KKNN on Tour

Samen met allerlei organisaties in Noord-Nederland heeft het KKNN in meer dan 40 Krimpcafés, congressen, expertmeetings en webinars de demografische veranderingen en de impact ervan op de leefbaarheid op de kaart en op de agenda gezet. En het Kennisnetwerk gaat door!

In dit jubileumjaar gebruikt het KKNN allerlei (digitale) manieren gebruiken om kennis en ervaringen te delen. Voor 10 jaar KKNN on Tour zijn 3 podcasts gemaakt met wetenschappers en bestuurders over de toekomst van krimpgebieden. In het voorjaar komt er een workshop over het omgaan met de toekomst in een digitale workshop Futures Literacy (een door Unesco geaccrediteerde methode om meer inzicht te krijgen in je eigen en andermans waarden en normen en de aanpak van een gezamenlijke uitdaging). En we gaan in een seminar kijken of er door corona veranderingen zijn in de migratie naar, binnen en vanuit het noorden. En bovenal laten we goede voorbeelden zien van initiatieven om je dorp of stad leefbaar te houden ondanks demografische veranderingen zoals vergrijzing en ontgroening.

In november 2021 staat een congres vol inspiratie en netwerkmomenten gepland om het jaar af te sluiten. Op www.kennisnetwerkkrimp.nlis gedurende het jaar steeds de laatste informatie te vinden. Op 26 november staat er al een podcast met professor Leo van Wissen over hoe de bevolking zich de komende decennia ontwikkeld, en met professor Bettina Bock over toekomstkracht voor krimpregio’s. En de eerste visuele bijdrage over Stadskanaal.

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland verbindt kennis, onderzoek en organisaties die zich bezighouden met de demografische transitie en bevolkingskrimp in Noord-Nederland. De provincies Friesland, Drenthe en Groningen zijn vanaf het begin in 2010 partner, evenals de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doen talloze lokale overheden, en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of onderwijs mee, bij elkaar zo’n 1350 leden. Veelal professionals maar ook lokale organisaties als dorpsbelangen of burgerinitiatieven.

Laatst gewijzigd:26 november 2020 11:37

Meer nieuws

 • 12 januari 2021

  Energietransitie is best leuk, wanneer je het slim aanpakt!

  Klimaatadaptatie komt uitgebreid aan bod in de Climate Adaptation Week die van 19-25 januari 2021 in Groningen plaatsvindt. Christian Zuidema houdt zich bezig met energietransitie en de gevolgen voor mens en landschap.

 • 21 december 2020

  Cultuur als energie voor de toekomst

  De provincie Groningen gaat nog steeds aan kop als het gaat om de grootste krimp in Nederland. Het noordelijke platteland loopt al jaren leeg. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in dorpen. Hoe kun je er voor zorgen dat de veerkracht van...

 • 30 november 2020

  Lara Bister wins NIDI-NVD master thesis award

  The NIDI-NVD Master Thesis Award honors the best Master thesis in the field of population studies, with some connection to the Netherlands