Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Sterfteprognose van het CBS geëvalueerd, gevalideerd en verbeterd

29 januari 2019
Proefschrift Stoeldraijer
Proefschrift Stoeldraijer

De ontwikkeling van sterftecijfers is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als de verklarende factoren, onze kennis daarover en de methodologie van sterfteprognose. Daarom is flexibiliteit geboden bij zowel het maken van de sterfteprognose als het interpreteren van de uitkomsten. Dat concludeert Lenny Stoeldraijer. Zij evalueerde, valideerde en verbeterde de sterfteprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een nauwkeurige voorspelling van de toekomstige sterfte wordt steeds belangrijker door de algehele toename van de levensverwachting en de maatschappelijke consequenties hiervan. Het model dat Stoeldraijer in haar promotieonderzoek onderzocht, wordt door het CBS gebruikt voor de bevolkingsprognose. Het CBS berekent daar onder meer de prognose van de levensverwachting mee. Dat cijfer wordt weer gebruikt door het Ministerie van Sociale Zaken om de toekomstige AOW-leeftijd mee te bepalen.

Het proefschrift van Stoeldraijer heeft tot doel om de voorspelling van de toekomstige sterfte te evalueren in de context van niet-lineaire sterfteontwikkelingen in het verleden. Daarmee draagt haar onderzoek bij aan het debat over de mate van subjectiviteit in een sterfteprognose. Bij het maken van sterfteprognoses worden verschillende benaderingen en veronderstellingen gebruikt, waarbij aanvullende, veelal subjectieve, informatie wordt meegenomen, om rekening te houden met niet-lineaire sterfteontwikkelingen. Een zorgvuldig onderzoek van historische sterfteontwikkelingen en een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de aanvullende informatie is daarom van belang.

De sterfteprognose bij niet-lineaire sterfteontwikkelingen kan worden verbeterd door rekening te houden met het verstorende effect van roken op de sterfteontwikkelingen en gebruik te maken van sterfteontwikkelingen in andere landen. De specifiek in de methodes benoemde keuzes blijken belangrijker dan de keuze van de methode voor de sterfteprognose op zich. De door het CBS gebruikte methoden om de sterfteontwikkelingen uit andere landen mee te nemen in de prognose en om rookgerelateerde sterfte te voorspellen, blijken geschikt. De aansluiting van de prognose op de recente waarnemingen is aangepast.

Meer informatie

Het promotieonderzoek van Stoeldraijer maakt deel uit van de onderzoekslijn ‘Population, Mortality and Health’ en het VIDI-project ‘Smoking, alcohol and obesity - ingredients for improved and robust mortality projections’ van Fanny Janssen. Zie ook deze video voor een impressie van het VIDI-onderzoek van Janssen.

Laatst gewijzigd:05 februari 2019 15:48
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Serious game Voorzieningen-Wijs helpt krimpregio’s prioriteiten stellen

  De Voorzieningen-Wijzer is een analoge serious game in de vorm van een spelbord op een tafel, met verschillende discussie-onderdelen rondom een topografische kaart van de specifieke casus. Zes tot tien deelnemers - werkelijke stakeholders met verschillende...

 • 12 maart 2019

  Eenzaam maar niet zielig

  Omderzoek naar eenzaamheid onder ouderen in Garmerwolde

 • 19 februari 2019

  Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

  Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel...