Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

In 2023 breedband voor alle Nederlanders - white paper 'Digitaal Platteland' beschikbaar

03 juli 2018
Breedband op het platteland

Vandaag publiceren onderzoekers dr. Koen Salemink en prof.dr. Dirk Strijker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, een white paper over hoe het verder moet met de digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland. Zij maken zich al jaren hard voor de beschikbaarheid van snel internet op het platteland. Er worden flinke vorderingen gemaakt in het beschikbaar maken van snel internet, maar er dreigen 'witte vlekken' over te blijven. Salemink en Strijker adviseren dan ook dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en, waar nodig, de uitrol van snel internet financieel mogelijk gaat maken.

De white paper 'Digitaal Platteland - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland' verschijnt gelijktijdig met het Actieplan Connectiviteit van het Ministerie van Ecomomische Zaken en Klimaat (EZK). Dat Actieplan is deels op de White paper gebaseerd. Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken. De meeste Nederlanders moeten in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van EZK voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er bepaald geen sprake meer van een 'groene weide-situatie', zeggen Salemink en Strijker. Ze zijn dan ook blij om te zien dat het Ministerie van EZK het advies uit de white paper opvolgt en aangeeft samen te gaan werken met lokale overheden en belanghebbenden, om zo te voorkomen dat de lokale dynamiek verstoord wordt.

Laatst gewijzigd:03 september 2018 15:23

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 09 november 2018

  De economische geografie van geluk

  Is geografie van belang als het gaat om geluk? In hoeverre beïnvloedt waar we leven hoe we ons voelen en waarom? Hoogleraar economische geografie Dimitris Ballas stelt dat deze vragen nog niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen in de groeiende...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...