Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

In 2023 breedband voor alle Nederlanders - white paper 'Digitaal Platteland' beschikbaar

03 juli 2018
Breedband op het platteland

Vandaag publiceren onderzoekers dr. Koen Salemink en prof.dr. Dirk Strijker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, een white paper over hoe het verder moet met de digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland. Zij maken zich al jaren hard voor de beschikbaarheid van snel internet op het platteland. Er worden flinke vorderingen gemaakt in het beschikbaar maken van snel internet, maar er dreigen 'witte vlekken' over te blijven. Salemink en Strijker adviseren dan ook dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en, waar nodig, de uitrol van snel internet financieel mogelijk gaat maken.

De white paper 'Digitaal Platteland - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland' verschijnt gelijktijdig met het Actieplan Connectiviteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dat Actieplan is deels op de White paper gebaseerd. Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken. De meeste Nederlanders moeten in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van EZK voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er bepaald geen sprake meer van een 'groene weide-situatie', zeggen Salemink en Strijker. Ze zijn dan ook blij om te zien dat het Ministerie van EZK het advies uit de white paper opvolgt en aangeeft samen te gaan werken met lokale overheden en belanghebbenden, om zo te voorkomen dat de lokale dynamiek verstoord wordt.

 • Download 'Digitaal Platteland - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland'
Laatst gewijzigd:10 mei 2021 12:05

Meer nieuws

 • 08 mei 2024

  Juliette de Wit, Femke Cnossen and Maite Laméris receive YAG grant

  Juliette de Wit, Femke Cnossen and Maite Laméris have received a YAG Grant of € 6,000 for an interdisciplinary project on the long-lasting socio-economic consequences of the ‘Arbeitseinsatz’ in the Netherlands. The grant enables them to explore...

 • 23 april 2024

  Van vechten tegen het water naar leven met het water

  Margo van den Brink stelt dat we onze ruimtelijke inrichting moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat impliceert moeilijke keuzes, immers de ruimte is beperkt en de behoeftes zijn groot.

 • 16 april 2024

  Investeerders zien regio als risico

  Investeringen in vastgoed blijken een belangrijke verklaring voor de kloof tussen grote steden en de regio, stelt Michiel Daams, universitair docent Economische Geografie van de Vastgoedmarkt. Hij deed onderzoek naar investeringen in het Verenigd...