Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

In 2023 breedband voor alle Nederlanders - white paper 'Digitaal Platteland' beschikbaar

03 juli 2018
Breedband op het platteland

Vandaag publiceren onderzoekers dr. Koen Salemink en prof.dr. Dirk Strijker van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, een white paper over hoe het verder moet met de digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland. Zij maken zich al jaren hard voor de beschikbaarheid van snel internet op het platteland. Er worden flinke vorderingen gemaakt in het beschikbaar maken van snel internet, maar er dreigen 'witte vlekken' over te blijven. Salemink en Strijker adviseren dan ook dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en, waar nodig, de uitrol van snel internet financieel mogelijk gaat maken.

De white paper 'Digitaal Platteland - White paper over digitale ontsluiting van het Nederlandse platteland' verschijnt gelijktijdig met het Actieplan Connectiviteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dat Actieplan is deels op de White paper gebaseerd. Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken. De meeste Nederlanders moeten in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van EZK voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er bepaald geen sprake meer van een 'groene weide-situatie', zeggen Salemink en Strijker. Ze zijn dan ook blij om te zien dat het Ministerie van EZK het advies uit de white paper opvolgt en aangeeft samen te gaan werken met lokale overheden en belanghebbenden, om zo te voorkomen dat de lokale dynamiek verstoord wordt.

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 14:59

Meer nieuws

 • 29 januari 2019

  Sterfteprognose van het CBS geëvalueerd, gevalideerd en verbeterd

  De ontwikkeling van sterftecijfers is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als de verklarende factoren, onze kennis daarover en de methodologie van sterfteprognose. Daarom is flexibiliteit geboden bij zowel het maken van de sterfteprognose als...

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...