Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Grensoverschrijdende fietsroutes kunnen grensregio’s samenbrengen

26 september 2018
Toeristen op de fiets

Langeafstands fiets- en wandelroutes zijn populair onder toeristen. Routes die door meerdere landen lopen kunnen ervoor zorgen dat regio’s aan beide zijden van het traject met elkaar verbonden worden, ook als deze regio’s in verschillende landen liggen. Er blijven echter nog veel kansen onbenut, zegt dr. Arie Stoffelen van de Rijksuniversiteit Groningen in een paper dat deze week is gepubliceerd.

Voor zijn onderzoek nam Stoffelen, werkzaam als docent en onderzoeker geografie en toerisme bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, de Vennbahn als casestudy. Deze 125 kilometer lange fietsroute loopt over het traject van een vroegere spoorweg tussen Aken in Duitsland en Troisvièrges in Luxemburg, via België, en passeert 14 keer een landsgrens. Routes als de Vennbahn kunnen in de regio bestaande cross-border samenwerkingsverbanden verbeteren. Ze vormen een basis waar andere toeristische producten, sectoren of services aan verbonden kunnen worden. Zo verbindt de Vennbahn fietsnetwerken aan beide zijdes van de grens, waardoor infrastructurele grenzen vervagen en sociale integratie tussen de inwoners van grensregio’s wordt versterkt. De route leidde ook tot een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in andere sectoren, zoals hulpdiensten.

Aanbevelingen

Jaarlijks worden dit soort grensoverschrijdende routes mede gefinancierd door Interreg, een programma van de Europese Unie om samenwerking tussen regionale gebieden van verschillende landen te bevorderen. Projectgroepen die bij dit soort routes betrokken zijn zullen op tijd moeten nadenken over hoe dit geld systematisch ingezet kan worden in plaats van versnipperd in veel kleine projecten, en wat er zal gebeuren als de financiering vanuit organisaties als Interreg ophoudt. Een strategische visie over hoe lokale inspanningen rondom de fiets- of wandelroute met elkaar worden verbonden is noodzakelijk om de gehele grensregio langs de route hiervan te laten profiteren. De Vennbahn is een goed voorbeeld van hoe zo'n strategische visie heeft geleid tot een succesvolle toeristische route. In andere grensgebieden in Europa zijn er echter nog veel voorbeelden waar dit ontbreekt.

Meer informatie

Het artikel ‘ Tourism trails as tools for cross-border integration: A best practice case study of the Vennbahn cycling route ’ is gepubliceerd in Annals of Tourism Research.

Contact: Dr. Arie Stoffelen

Laatst gewijzigd:26 september 2018 10:22

Meer nieuws

 • 19 maart 2019

  Serious game Voorzieningen-Wijs helpt krimpregio’s prioriteiten stellen

  De Voorzieningen-Wijzer is een analoge serious game in de vorm van een spelbord op een tafel, met verschillende discussie-onderdelen rondom een topografische kaart van de specifieke casus. Zes tot tien deelnemers - werkelijke stakeholders met verschillende...

 • 12 maart 2019

  Eenzaam maar niet zielig

  Omderzoek naar eenzaamheid onder ouderen in Garmerwolde

 • 19 februari 2019

  Ruimte voor bereikbaarheid: van stad tot ommeland

  Hoe beleven mensen in het ommeland de bereikbaarheid van voorzieningen? En hoe kunnen slimme en innovatieve mobiliteitsmaatregelen die bereikbaarheid verbeteren? Dit zijn vragen waar prof.dr.ir. Taede Tillema zich de komende jaren binnen zijn leerstoel...