Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Kamer wil meer medisch specialisten in Noord-Nederland

Motie ingediend naar aanleiding van onderzoek Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
24 februari 2017
Medisch specialist

Op donderdag 23 februari 2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten in de regio Noordoost te relateren aan zorgvraag en (spreiding van) inwoners. De motie is ingediend naar aanleiding van het URSI (Urban and Regional Studies Institute) rapport 'De regionale mobiliteit en binding van medisch specialisten' van Viktor Venhorst, Michiel Daams en Jouke van Dijk, onderzoekers van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Uit dit rapport blijkt dat medisch specialisten, die recent hun specialisatie fase hebben afgerond, vooral blijven in de regio waarin men is opgeleid. De regio Noordoost is, als enige regio in Nederland, afhankelijk van de netto instroom van elders opgeleide medisch specialisten om te voldoen aan de lokale zorgvraag. Jonge medisch specialisten moeten dus verleid worden tot ruimtelijke mobiliteit in een levensfase waarin dat, vanwege gezinsvorming en de baan van de partner, niet voor de hand ligt. Herijken van de opleidingsaantallen kan helpen, aangezien dit inwerkt op de binding die studenten en artsen in opleiding met een gebied ontwikkelen.

Laatst gewijzigd:11 april 2017 12:46

Meer nieuws