Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Steven Forrest wint eerste Sustainable Society Impact Award

06 september 2016
Steven Forrest neemt zijn prijs in ontvangst
Steven Forrest neemt zijn prijs in ontvangst

Steven Forrest, PhD-student bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, heeft de eerste Sustainable Society Impact Award gewonnen. Het onderzoek van Forrest richt zich op veerkracht bij overstromingen. Op 5 september kreeg hij tijdens de opening van het academisch jaar de prijs overhandigd door burgemeester Peter den Oudsten

Award

Ter ere van het eerste lustrum van Sustainable Society in september 2016 is een Impact Award in het leven geroepen voor PhD-studenten. Voor deze Award komen alle PhD-studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen in aanmerking die sociale impact vanuit wetenschappelijk onderzoek bevorderen. De Award maakt bovendien deel uit van het Horizon 2020-project ACCOMPLISSH, dat wordt gecoördineerd door Sustainable Society ( www.accomplissh.eu ). Om in aanmerking te komen voor deze Award werden PhD-studenten uitgedaagd om in een videopitch van 1 minuut te laten zien waar hun onderzoek over gaat en hoe de samenleving hiervan kan profiteren. Bij de Impact Award draait alles om creativiteit, innovatie en natuurlijk impact.

De prijs bestaat uit een geldbedrag waarmee de PhD-student zijn of haar academische en niet-academische netwerk voor het onderzoeksonderwerp kan uitbreiden: 1e plaats € 1000 + presentatie van zijn/haar onderzoek in Rome (ACCOMPLISSH-evenement, 20-22 november), 2e plaats € 750, 3e plaats € 500.

Deskundige jury

De video’s zijn beoordeeld door onze deskundige jury bestaande uit: Nicol Keith, University of Glasgow, Renée van Kessel-Hagesteijn, directeur sociale wetenschappen van het NWO, Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, en Sharon Smit, directeur van Sustainable Society en coördinator van ACCOMPLISSH. 25 PhD-studenten hebben meegedaan en de jury heeft een top 3 gekozen: 1. Steven Forrest, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 2. Daniël Postma, Faculteit der Letteren en 3. Stephanie Jurburg, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Veerkracht bij overstromingen

Forrest: ‘Overstromingen ontwrichten de maatschappij: gebouwen raken beschadigd, vervoersverbindingen zijn niet langer bruikbaar en mensen raken gewond of komen zelfs om. De verwachting is dat overstromingen zullen verergeren als gevolg van zowel verstedelijking als klimaatverandering. Dit raakt gebieden die eerder zijn overstroomd, maar ook gebieden die nooit eerder zijn overstroomd en die daardoor niet zijn voorbereid en onvoldoende kunnen reageren op of herstellen van de gevolgen van een overstroming. Traditioneel ligt de nadruk op bescherming en risicobeperking met niet-duurzame middelen. Er moet worden gestreefd naar een duurzamere toekomst voor steden, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Het denkpatroon over veerkracht bij overstromingen is al ingrijpend aan het veranderen, met een holistische aanpak waarbij een grotere nadruk wordt gelegd op mensen en de rol van de samenleving in voorkoming van, voorbereiding op, reactie op en herstel na overstromingen. Mijn onderzoek richt zich op de rol van de samenleving, te weten lokale ambtenaren, gemeenschappen en burgers, om plaatsen veerkrachtiger en duurzamer te maken voor de toekomst. Als onderdeel hiervan werk ik aan verschillende strategieën om tijdens de laatste twee jaar van mijn promotietraject zowel een wetenschappelijk als een niet-wetenschappelijk publiek te bereiken. Eén van deze strategieën is mijn deelname aan deze wedstrijd.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:30 september 2016 11:14
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...