Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Glasvezel op platteland alleen haalbaar bij centrale aanpak provincie

03 maart 2015
Snel internet op het platteland

De enige haalbare manier om buitengebieden toegang te geven tot snel internet is door financiële steun van overheden en/of andere geldschieters. Met die steun zou er een organisatie opgericht moeten worden die een glasvezelnetwerk aanlegt in gebieden in Groningen die nu nog geen toegang hebben tot breedbandinternet. Tot die conclusie komen Koen Salemink, promovendus, en Dirk Strijker, bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar aanleiding van een onderzoek dat zij deden op verzoek van de provincie Groningen. Vandaag wordt het rapport 'Next Generation Acces voor heel Groningen' aangeboden aan gedeputeerde Marianne Besselink.

In de provincie Groningen zijn ongeveer 17.000 huishoudens en 2.000 bedrijven niet aan te sluiten op snel internet. Deze adressen liggen zo ver van de bebouwde kom dat marktpartijen niet bereid zijn om daar te investeren in het aanleggen van internet via de kabel of glasvezel. Omdat snel internet een belangrijke voorwaarde is voor de leefbaarheid van een gebied, heeft de provincie de RUG opdracht gegeven om een plan te maken hoe dit ook in het buitengebied aangelegd kan worden.

Lokale initiatieven

Lokale initiatieven kunnen de vraag naar snel internet inventariseren en bundelen. Het lokale deel van het glasvezel netwerk zou kunnen worden gehuurd of gekocht van de centrale organisatie om lokale klanten snel internet te kunnen bieden, stellen Salemink en Strijker voor. Daar waar (nog) geen lokale initiatieven zijn kan glasvezel al worden aangelegd in straten, maar nog niet doorgetrokken naar huizen. Zo wordt glasvezel zo ver mogelijk het buitengebied in gebracht en hebben (nieuw gevestigde) huishoudens en bedrijven later alsnog de optie om aan te sluiten.

Stand van zaken

In heel Nederland zijn momenteel 75 initiatieven bekend. Deze zijn te vinden in dit overzicht. Staat uw initiatief er nog niet bij, neem dan contact op met Koen Salemink.

Laatst gewijzigd:04 maart 2015 12:16

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...