Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive programmesExecutive programma Impactvolle Data-analist

Inhoud programma

Tijdpad en locatie
Het programma vindt plaats tussen januari en juli en de bijeenkomsten zijn tweewekelijks op vrijdag. Dag 1 en 2 worden aaneengesloten gepland (met diner en overnachting) op vrijdag en zaterdag. De overige 10 bijeenkomsten zijn alleen op vrijdagen, waarbij rekening wordt gehouden met schoolvakanties. De locatie waar het executive programma wordt aangeboden is centraal in Nederland aangeboden, op landgoed Heiligenberg in Leusden.

Opbouw en globale tijdsbesteding
Tijdens de eerste 3 dagen van het programma is er aandacht voor de basisvaardigheden. In de 8 bijeenkomsten die daarna volgen wordt ingegaan op de rollen die voor een data-analist in de dagelijkse praktijk van belang zijn. Het programma wordt afgesloten met het presenteren van de eindopdracht. Naast de aanwezigheid op de 12 bijeenkomsten besteedt u gemiddeld 4 uur per week aan zelfstudie. Dit heeft voornamelijk betrekking op het uitwerken van een analysevraagstuk, het oefenen met een soft skill opdracht en/of het lezen van literatuur.

Vier rollen
De impact van een analist neemt toe als deze in uiteenlopende situaties gebruik weet te maken van verschillende rollen. Wij onderscheiden de operationele, de adviserende, de bewakende en de innovatieve rol. In de cursus leert u herkennen welke rol in een bepaalde situatie het meest van toepassing is. Daarnaast leert u de competenties te ontwikkelen die passen bij die rol. Bij elke rol horen verschillende soorten hard skills en soft skills. Elke rol staat 2 dagen lang centraal.

Inhoudelijke kennis
U leert meer over belangrijke onderwerpen als klantwaarde, advisering, innovatie, forecasting, presenteren, customer lifetime value, time management, sociale netwerken en switchgedrag.

Voor de analyse hiervan leert u technieken als het bouwen van modellen, logistische regressie, tijdreeksanalyse en factoranalyse.

Daarna krijgt u op de rolspecifieke dagen uitleg over de vier rollen en welke analysemethoden daarbij horen. U oefent met datasets of onderzoeksvragen van uw eigen organisatie.

Toepassing in de praktijk
U leert welke houding en welk gedrag past bij een specifieke rol. Dit vergroot uw persoonlijke effectiviteit en uw analytische impact.

Er komen onderwerpen aan bod zoals ‘grip krijgen op jezelf en je omgeving’, ‘vertrouwen leren winnen om te mogen adviseren’, ‘samenwerken op basis van accountability’ en ‘leren loslaten om te innoveren’. Het gaat hierbij om communiceren, presenteren, netwerken en positioneren.

Persoonlijk leiderschap
Uw eigen verhalen en reflectie op uw eigen ervaringen en die van andere deelnemers zijn cruciaal voor het leren vergroten van uw impact. De kleinschalige opzet biedt bovendien ruimte voor individuele coaching. U krijgt antwoorden op vragen als: Welke mogelijkheden heb ik als analist in deze rol om mijn invloed te vergroten? Wat moet ik doen om effectiever te worden? Welke ‘obstakels’ moet ik daarbij overwinnen? En hoe gaan anderen hiermee om? De gedeelde ervaringen stellen u beter in staat om uw eigen specifieke vraagstukken, ontwikkelpunten en uitdagingen op te pakken en blijvend te verbeteren.

Laatst gewijzigd:27 augustus 2019 11:25