Skip to ContentSkip to Navigation
Education
Header image University of Groningen Student Blog

“When people ask me why I am studying Theology, I always say it was more or less by accident."

Date:23 January 2024
Author:Guest blogger
Carolien
Carolien

(Dutch below) - Carolien (23) studied law, but 'accidentally' ended up studying theology. And she really likes it.

“When people ask me why I am studying theology, I always say it was more or less by accident. Three years ago, I was a law student at the University of Groningen, and I didn’t know which master's degree I wanted to do. So I decided to take some fun courses in a gap year. One of them was Hebrew at the Faculty of Theology. I liked it so much that I never stopped taking fun theology courses.”

“For me, theology is a field I can't stop talking or thinking about. It is also a very personal study that does something with you as an individual. As a law student, I really didn't think about what I had learned that day in the evening, but as a theology student I am also thinking and talking about the lecture topics outside the lectures. Think about ethical issues, or about the interpretation of a particular Biblical passage.”

“There is a perception in some circles that you can lose your faith if you study theology, but personally, the study has mostly made me grow as a person and as a believer. I think it has mainly to do with your attitude. The question is: do you see theology as a way of fitting God and the Bible into your box, or are you open to the fact that things can be different from what you thought? Studying theology mainly showed me how beautiful the Christian faith is. And yes, sometimes things are different from what I thought, but there lies the challenge for me.”

“Studying theology at the UG and the PThU feels like a warm bath to me. My fellow students and lecturers also play a positive role in this. If you're struggling with something, you can always discuss it with them. Meanwhile, I'm almost finished with my bachelor's degree. Incidentally, I am now also pursuing a master's in Criminal Law. That I can help people with my study, is an important motive for me. My dream is to be able to combine my two studies in the future, for instance through a job in the prison system.”

Carolien (23) studeerde rechten, maar belandde ‘per ongeluk’ bij theologie. En dat bevalt heel goed.

"Als mensen mij vragen waarom ik theologie studeer, zeg ik altijd dat dat min of meer per ongeluk is gegaan. Ik was drie jaar geleden een rechtenstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen, en wist niet welke master ik wilde doen. Daarom besloot ik wat leuke vakken te volgen in een tussenjaar. Eén van die vakken was Hebreeuws bij de faculteit Godgeleerdheid. Dat beviel zó goed dat ik nooit meer ben gestopt met het volgen van leuke theologievakken.

"Voor mij is theologie een vakgebied waar ik niet over uitgepraat en uitgedacht raak. Het is ook een erg persoonlijke studie die wat doet met jou als individu. Als rechtenstudent dacht ik ’s avonds echt niet meer na over wat ik overdag had geleerd, maar als theologiestudent ben ik ook buiten de colleges aan het nadenken en -praten over de collegeonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ethische kwesties, of over de interpretatie van een bepaalde Bijbelse passage."

"In sommige kringen bestaat het beeld dat je je geloof kwijt kunt raken als je theologie studeert, maar zelf heeft de studie mij vooral doen groeien als persoon en als gelovige. Ik denk dat het vooral te maken heeft met je houding. De vraag is: zie je theologie als een manier om God en de Bijbel in jouw hokje te stoppen, of sta je ervoor open dat dingen anders kunnen zijn dan jij dacht? De studie theologie heeft mij vooral laten zien hoe mooi het christelijk geloof is. En ja, soms liggen zaken anders dan ik dacht, maar daarin zit voor mij juist de uitdaging."

"Theologie studeren op de RUG en de PThU voelt voor mij als een warm bad. Mijn medestudenten en docenten spelen daar ook een positieve rol in. Als je ergens mee zit, kun je dat altijd wel met hen bespreken. Inmiddels ben ik bijna klaar met mijn bachelor. Overigens volg ik inmiddels ook een master Strafrecht. Dat ik met mijn studie echt mensen kan helpen, is voor mij een belangrijke drijfveer. Mijn droom is dan ook om mijn twee studies in de toekomst te kunnen combineren, bijvoorbeeld met een baan in het gevangeniswezen."

About the author

Guest blogger
Guest blogger

Sometimes, we invite students and staff members to contribute to our blog page. This is one of those occasions. :)

Comments

Loading comments...