Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersInschrijven

Matching aan de RUG

Als je je voor het studiejaar 2018/2019 aan wilt melden voor een opleiding zonder decentrale selectie, moet je dat uiterlijk 1 mei doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink. Waarschijnlijk moet je voor een matchingsactiviteit een reisje naar Groningen maken. Kun je meteen even matchen met de stad....

Het matchingstraject begint ermee dat je, na je aanmelding in Studielink, een intakeformulier ontvangt met vragen over onder meer je verwachtingen en motivatie. Daarna volgt in veel gevallen een activiteit bij de gekozen studie. Wat het anders maakt dan een Open Dag, is dat het aftasten bij matching allemaal nóg concreter wordt. Het is ook geen voorlichting, maar een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Bij veel studies moet je voor een matchingsactiviteit naar de RUG komen. Als je voor een activiteit in Groningen wordt uitgenodigd, hoor je niet alleen van alles over de opleiding, maar kun je ook persoonlijke kwesties kwijt bij een studieadviseur of luisteren naar de ervaringen van eerstejaars.

Opleidingen met een numerus fixus werken met decentrale selectie en kennen geen matching.

Meer informatie?

  • Bekijk de veelgestelde vragen over matching
  • De procedures en data verschillen per opleiding. Voor de exacte regeling kun je het beste kijken op de site van de studie (faculteit) over matching of contact opnemen met de matchingcoördinator van de faculteit. Hieronder vind je de contactadressen. Kijk eventueel op de faculteitenpagina om te zien welke opleiding onder welke faculteit valt. De data van de matchingsactiviteiten voor het studiejaar 2018-2019 vind je hier begin 2018.
  • Het Studenten Service Centrum (SSC) van de RUG biedt ondersteuning als je voor of na matching nog met studiekeuzevragen zit.

Faculteit Meer informatie
Faculteit der Letteren
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wijsbegeerte
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Faculty of Science and Engineering
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Faculteit Medische Wetenschappen (matching alleen bij Bewegingswetenschappen)
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Studiekeuzevragen?

Het Studenten Service Centrum (SSC) van de RUG biedt ondersteuning als je met studiekeuzevragen zit.

Laatst gewijzigd:08 oktober 2018 13:12
printView this page in: English