Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Studeren in Groningen Studentenleven

Studentenverenigingen

Studentenverenigingen bieden studenten een sociale plek naast hun studie. Binnen de verschillende verbanden – zoals een jaarclub, huis of dispuut - ontmoet je studiegenoten van andere jaren en veel leden gaan samen naar colleges en de UB. Daarnaast bieden verenigingen vele mogelijkheden om je organisatorische vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen, binnen de vele commissies en besturen. In Groningen zijn veel verschillende studentenverenigingen waar je lid van kan worden en sommigen zijn al honderden jaren oud.

1

Naast de algemene studentenverenigingen zijn er ook studentenverenigingen die religieuze, levensbeschouwelijke en filosofische activiteiten organiseren.

A.S.G. Cleopatra

Cleopatra is een algemene studentenvereniging met de pijlers openheid en gelijkwaardigheid en heeft ongeveer 500 leden.

A.S.V. Dizkartes

Dizkartes is een studentenvereniging van rond de 800 leden, die de gelijkwaardigheid van eerste- en ouderejaars leden hoog in haar prioriteit voert.

Bernlef

Bernlef is een studentenvereniging voor Friese studenten in Groningen.

CSFR Groningen

Groningse christelijke studentenvereniging Yir’at ‘Adonay is een dispuut van de landelijke Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.).

Ganymedes LGBT

Ganymedes is opgericht om lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender studenten in Groningen te verenigen en het welzijn van de Groninger LGBT-gemeenschap te verbeteren. Uiteraard zijn heteroseksuele studenten ook welkom.

Gereformeerde Studentenvereniging Groningen (GSV)

De GSV is een christelijke studentenvereniging. Zij motiveert haar leden om bezig te zijn met het christelijk geloof en de studie.

Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als WO-studenten waar geloof en gezelligheid hand in hand gaan met ongeveer 150 leden.

Islamitische Studentenvereniging Deen

Deen is een Islamitische studentenvereniging die opgericht is ter behartiging van de belangen van moslimstudenten.

Martinistam

Martinistam is een studentenvereniging voor scoutingactiviteiten.

N.S.G. Navigators Studentenvereniging Groningen

Navigators Studentenvereniging Groningen is met 500 leden een van de grootste christelijke-studentenverenigingen van Nederland.

R.K.S.V. Albertus Magnus

Albertus Magnus is een traditionele vereniging met een open karakter en met ruim 2400 leden de grootste studentenvereniging van Groningen.

SKLO (StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties)
De SKLO is een koepel voor levensbeschouwelijke organisaties. Zij stimuleren en ondersteunen Groningse studenten om na te denken over levensbeschouwelijke thema's.

Unitas S.G.

Unitas is een studentenvereniging met ongeveer 200 leden waar gezelligheid, tradities en gelijkwaardigheid op een staat.

Vindicat atque polit

Vindicat is de oudste studentenvereniging van Nederland en een van de grootste studentenverenigingen in Groningen.

Internationale verenigingen


Door de internationale samenleving in Groningen, kent de stad ook veel internationale studentenverenigingen. Sommige werken op internationaal niveau onder een overkoepelende organisatie, en andere zijn er om buitenlandse studenten een thuisbasis te geven.

AEGEE, Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe

Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe. Een netwerk van ongeveer 271 studentenverenigingen verspreid over het hele Europese continent. AEGEE-Groningen is onderdeel van dit netwerk.

AIESEC

AIESEC is de grootst studentenorganisatie ter wereld, actief in 130 landen en groeiende. AIESEC biedt stagemogelijkheden en vrijwilligersprojecten in alle landen waar zij actief is en stimuleert deelnemers bewuster om te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.

ESN-Groningen

ESN is verantwoordelijk voor de opvang en introductie van buitenlandse studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en organiseert voorlichtingsdagen over studeren in het buitenland voor Groningse studenten.

HOST-ifes

HOST is een internationale studentenvereniging gebaseerd op christelijke waarden, met het doel om gastvrijheid te bieden aan internationale studenten van over de hele wereld, ongeacht je afkomst.

IFMSA

International Federation of Medical Students’ Associations. The IFMSA is represented in 98 countries and organizes internships, congresses, workshops, lectures and a lot more.

Jong Atlantisch Samenwerkings Orgaan Nederland (JASON)

JASON ziet als haar taak om bij te dragen aan een evenwichtige informatievoorziening over de Atlantische problematiek (primair) alsmede internationale betrekkingen in ruimere zin (secundair) door als forum te fungeren.

Nuffic

Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

SIB-Groningen

SIB-Groningen is de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, die elke maandagavond een lezing en een borrel organiseert. SIB heeft leden van allerlei verschillende studies, zowel Universiteit als HBO.

TEIMUN

TEIMUN (The European International Model United Nations) organiseert elk jaar een conferentie in Den Haag. Tijdens deze conferentie komen studenten van over de hele wereld om mee te doen aan een VN (Verenigde Naties) –simulatie.

Literaire Studentenvereniging Flanor

Flanor is een literaire studentenvereniging waar sociale activiteiten, lezingen en boekclubs worden georganiseerd. We hebben ongeveer 200 leden waarvan Bachelor en Master studenten van de RUG, hanze en andere instellingen. Al onze aankomende activiteiten en foto's van vorige activiteiten zijn te vinden op onze instagram en de site.

English webpage


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:28 november 2023 15:53