Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringLesson Study

Onderzoek naar Lesson Study

In de Nederlandse context

In opdracht van NRO stelden Siebrich de Vries, Gerrit Roorda en Klaas van Veen een rapport op met de vraag hoe Lesson Study in de specifiek Nederlandse onderwijscontext kan worden uitgevoerd.

  • Wat kan Lesson Study leraren, leerlingen en scholen opleveren?
  • Wat weten we over de werkzaamheid van het Lesson Study-proces?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om Lesson Study te organiseren?

In het rapport is de kennis die momenteel beschikbaar is over het leren van leraren via Lesson Study samengebracht, zowel op basis van peer-reviewed internationale onderzoekspublicaties alsook Nederlandstalige publicaties. Daarnaast beschrijven de onderzoekers opbrengsten, proces en randvoorwaarden van een concrete casus in de Nederlandse context, waarbij leraren Nederlands en wiskunde op 13 VO-scholen gedurende twee jaar Lesson Study hebben uitgevoerd. Bekijk het Case Report.

Overige onderzoeksprojecten

  • Effecten op handelen en competentiebeleving van docenten

In dit onderzoek wordt gekeken hoe Lesson Study het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Onderzoeker: Tijmen Schipper (t.schipper@windesheim.nl)

Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Sui Lin Goei (VU/Windesheim), Siebrich de Vries (RUG)

  • Validering en waardering van Lesson Study in Nederland

Onderzoek naar de validering en waardering van Lesson Study in de Nederlandse context. Centraal staat de begeleiding van leerprocessen en de professionele ontwikkeling van docenten. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door NRO.

Onderzoeker: Iris Uffen (i.uffen@rug.nl)

Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG), Sui Lin Goei (VU/Windesheim), Nellie Verhoef (UT)

  • Lesson study als organisatieroutine in het VO
    Organisatie en beleving

Onderzoek hoe Lesson Study op een duurzame manier op scholen kan worden georganiseerd.

Onderzoeker: Fenna Wolthuis (f.wolthuis@rug.nl)

Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG)

  • Lesson study in de Lerarenopleiding

Onderzoek naar de vakdidactische kennisontwikkeling van studenten en ervaren docenten Nederlands die in een Lesson Study-team samenwerken.

Onderzoeker: Carien Bakker (c.h.w.bakker@rug.nl)

Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Siebrich de Vries (RUG)

  • De rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsverbetering


Onderzoek naar de rol van schoolleiderschap bij het realiseren van duurzame onderwijsverbetering via PLG’s die bijvoorbeeld gericht zijn op Lesson Study.

Onderzoeker: Elske Muilenburg (s.n.muilenburg@utwente.nl)

Promotiebegeleiding: Klaas van Veen (RUG), Kim Schildkamp (UT), Cindy Poortman (UT), Siebrich de Vries (RUG)

Laatst gewijzigd:15 februari 2018 10:30