Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionaliseringLesson Study

Effectief professionaliseren

Voor docenten van elk vak en op elk niveau
.
.

Wat is het

Lesson Study is een zeer krachtige en effectieve aanpak die docenten stimuleert en ondersteunt bij het leren van leerlingen.

Hoe werkt het

In een Lesson Study doorlopen docenten in teamverband een cyclus om het leren van een specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. Door kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen te analyseren, verbetert hun (vak-)didactisch handelen.

Lesson Study is bijvoorbeeld zeer geschikt om de meer geavanceerde docentvaardigheden als activeren, differentiëren en aandacht voor leerstrategieën verder te ontwikkelen.

Een in- of externe procesbegeleider, de Lesson Study-begeleider, begeleidt het team bij het doorlopen van de cyclus. Ook een vakdidacticus of andere expert kan desgewenst bij het team betrokken worden, bijvoorbeeld door literatuur aan te reiken, feedback te geven op het ontwikkelde lesplan of de onderzoekles mee te observeren en na te bespreken.

Verschillende fasen

De Lesson Study-cyclus gaat van start met:

  • een oriëntatie op het thema en het doel bepalen via bijvoorbeeld literatuurstudie, inventarisatie van good practices, exploratie van de praktijktheorie van deelnemende docenten of van expertdocenten.
  • een onderzoekles te ontwerpen met een didactiek om alle leerlingen te bereiken. (tweede fase)
  • de onderzoekles uit te voeren door een teamlid; andere teamleden observeren en verzamelen gegevens over onderwijzen en leren aan de hand van observaties, interviews, vragenlijsten, toetsanalyses, etc. (derde fase)
  • de les na te bespreken en de verzamelde gegevens gezamenlijk analyseren en consequenties bespreken; de les daarna zo nodig bijstellen en opnieuw uitvoeren. (derde fase)
  • vaststellen wat zowel leerlingen als docenten geleerd hebben; opbrengsten delen. (laatste fase)

Vertrekpunt

Lesson Study gaat uit van de eigen lespraktijk van de teamleden en hun vragen over vakinhoud, lesuitvoering en leeropbrengst.

Doel

Om het leren van leerlingen te kunnen begrijpen en veranderen, brengt Lesson Study hun leergedrag tot in detail in kaart. Het draait niet om de perfecte les, maar om kennis te verwerven over de eigen lespraktijk en om deze te verbeteren.

Contact

Bent u geïnteresseerd in Lesson Study en wilt u weten wat het voor uw les-team-school kan betekenen? Wij geven u graag meer informatie of een vrijblijvend advies. Als u besluit tot deelname ontvangt u een offerte op maat en na akkoord gaan wij gezamenlijk aan de slag.

Laatst gewijzigd:11 december 2018 14:08