Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Spaans

PLG Spaans - Comunicación

Cursusjaar 2018-2019

Estrategias didácticas hacia la comunicación en la clase de español ​

Doelgroep

Docenten Spaans op alle niveaus, werkzaam in VO (lang/kort traject) en MBO die een verdiepingsslag willen maken in het geven van op communicatie gericht vakonderwijs.

Inhoud en resultaat

In de lessen die je geeft probeer je voortdurend aan alle vaardigheden aandacht te besteden, maar in de praktijk lukt dat niet altijd o.a. door de exameneisen. Ongewild krijgt de leesvaardigheid, evenals de deelvaardigheden grammatica en vocabulaire relatief veel aandacht, ten koste van de het uiteindelijke doel: communiceren in het Spaans. Juist in de huidige tijd is het voor leerlingen van het uiterste belang met behulp van verschillende strategieën het Spaans actief te kunnen inzetten in verschillende communicatieve situaties. In deze PLG gaan we daar mee aan de slag met de volgende vragen als leidraad:

 1. Wat doet de leergang voor mij en wat doe ik met de leergang?
 2. Welke activerende werkvormen passen bij op communicatie gericht onderwijs?
 3. Hoe integreer ik de verschillende vaardigheden binnen één les?
 4. Hoe kunnen we het “enfoque por tareas” inzetten?
 5. Hoe maak ik gebruik van het ERK en welke materialen zijn passend?
 6. Hoe toets en evalueer ik de effecten op de vaardigheden van de leerlingen?

Afhankelijk van de behoeftes en wensen van de deelnemers worden verschillende authentieke bronnen en materialen o.a. op het gebied van cultuur en literatuur, geïntegreerd. Iedere deelnemer ontwikkelt vervolgens verrijkt én verrijkend lesmateriaal dat past bij de eigen schoolcontext en de eigen verdiepingsvoorkeuren.

Na het volgen van de PLG:

 • Heb je je kennis, vaardigheden en visie op het gebied van vakdidactiek voor het schoolvak Spaans in de communicatieve context verrijkt;
 • is je bewustzijn van het belang van het toepassen van effectieve didactische werkvormen vergroot;
 • ben je in staat op basis van de eigen leergang een verrijkte les Spaans aan de leerlingen aan te bieden, waarin de verschillende communicatieve vaardigheden gevarieerd aan bod komen;
 • ben je in staat je didactisch handelen af te stemmen op (productieve) communicatie in het Spaans, gebaseerd op het ERK en
 • kun je het effect van je vakdidactisch handelen evalueren en bijstellen.

Programma

In zes bijeenkomsten zullen we aandacht besteden aan de theoretische kaders en de activerende didactische werkvormen die ten grondslag liggen aan de communicatieve werkwijze, met aandacht voor het ERK.

Tijdens de bijeenkomsten zullen we materiaal behandelen en uitwisselen, dat door de deelnemers is voorbereid/uitgeprobeerd in de periodes, die tussen de bijeenkomsten liggen.

In de eerste bijeenkomst bespreken we de wensen van de deelnemers en leggen we de thema’s voor de rest van de cursus vast.

De voertaal tijdens de bijeenkomsten is zoveel mogelijk Spaans.

Afsluiting

De deelnemers houden hun vorderingen bij en leggen een portfolio aan, waarin behandelde en ontwikkelde materiaal wordt verzameld. In de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun portfolio’s aan elkaar.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. Daarnaast stellen zij een portfolio samen.


Studielast

43 uren (allen vakdidactisch) waarvan:

 • 18 uur contacttijd
 • 5 uur deelname aan de dag van Taal, Kunst en Cultuur
 • 12 uur voorbereiding
 • 8 uur werken aan portfolio

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten (inclusief catering) vinden plaats op dinsdagmiddag of - avond (in afstemming tussen deelnemers en docent) van 14.00-17.00 uur of van 19.00 -22.00 uur op onderstaande data:

 1. Sessie 1: dinsdag 9 oktober 2018
 2. Sessie 2: dinsdag 27 november 2018
 3. Sessie 3: dinsdag 18 december 2018
 4. Sessie 4: dinsdag 05 februari 2019
 5. Sessie 5: dinsdag 12 maart 2019
 6. Sessie 6: dinsdag 16 april 2019

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer €300,- inclusief catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie of school mag de 4e persoon gratis deelnemen,

Extra: deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

De cursus wordt verzorgd door Michelle de Jong (michelle.de.jong@rug.nl) , vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding/EVN en docente taalvaardigheid bij de Faculteit der Letteren, Rijkuniversiteit Groningen.

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:24