Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sMenu

Geschiedenis (starters)

Cursus voor docenten (1-4 jaar na diplomering)

Beschrijving inclusief thema‘s

In drie blokken van twee bijeenkomsten wordt deelnemers een verdieping geboden in de vakdidactiek geschiedenis. De thema’s die in drie blokken centraal staan tijdens deze bijeenkomsten zijn activerende didactiek en ICT, formatieve toetsing en differentiatie.

Doelen

 1. Docenten krijgen inzicht in differentiatie in historische vaardigheden dmv activerende didactiek, op basis van formatieve toetsing
 2. Het ontwikkelen van materialen voor de lespraktijk.

Afsluiting

Er wordt een digitaal portfolio bijgehouden en een week voor de laatste bijeenkomst afgerond. Na afloop van de cursus wordt op basis van bijdragen van deelnemers een bundel met good practices samengesteld en uitgegeven door het Expertisecentrum. Alle deelnemers ontvangen hiervan een exemplaar.

Didactische organisatie / werkwijze

De cursus bestaat uit drie blokken (twee bijeenkomsten per blok) met als thema’s:

 1. Activerende didactiek en ICT
 2. Formatieve toetsing
 3. Differentiatie

In elk blok wordt in de eerste bijeenkomst een theoretische inleiding gegeven. Op basis daarvan wordt in groepen lesmateriaal ontwikkeld. Vervolgens vindt een praktische uitvoering in de les plaats. Deze les wordt geobserveerd door en geëvalueerd met groepsgenoten. In de vervolgbijeenkomst vindt aan de hand van een pitch een uitwisseling van ervaringen plaats. Vervolgens werken deelnemers aan een eventuele herziening en/of aanvulling van het lesmateriaal.

Studiebelasting

40 uur

Data en tijden

 1. Maandagmiddag 18 september 2017
 2. Woensdagavond 11 oktober 2017
 3. Woensdagmiddag 22 november 2017
 4. Maandagavond 12 februari 2018
 5. Woensdagmiddag 14 maart 2018
 6. Maandagmiddag 16 april 2018
 7. Dag van de Geschiedenisdidactiek op donderdag 5 oktober 2017

Middagen (14.30-17.30) en avonden (17.30-20.30).
Dagdeel inclusief catering (locatie volgt).

Cursusleiding en Informatie

Tarieven

Per schooljaar per docent: 350 € inclusief btw en toegang tot de Dag van de Geschiedenisdidactiek.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:35