Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Frans

PLG Frans - Motivatie

Cursusjaar 2018-2019

En route pour augmenter la motivation

Doelgroep

Docenten Duits en Frans, zowel beginnende als ervaren, eerste- als tweedegraads docenten.

Inhoud en resultaat

In deze professionele leergemeenschap (PLG) staat het verhogen van de motivatie van uw leerlingen centraal. Aan het einde van het traject weet u:

 1. hoe u volgens wetenschappelijk onderzoek de motivatie van uw leerlingen voor het leren van Duits en Frans kunt verhogen;
 2. wat de kenmerken zijn van goede, hele, complexe taken volgens de principes van taakgericht talenonderwijs (task based language teaching);
 3. wat er nu precies verstaan wordt onder differentiatie, gepersonaliseerd leren, scaffolding, just in time support binnen het vreemdetalenonderwijs;
 4. welke materialen en werkvormen passen bij een didactische aanpak die recht doet aan individuele leerbehoeftes en taalontwikkeling van leerlingen;
 5. hoe u deze materialen kunt ontwikkelen, implementeren en evalueren;
 6. hoe u de taalontwikkeling van individuele leerlingen kunt volgen (formatieve toetsing, rubrics en adaptieve feedback).

Er is ruimte om persoonlijke accenten te leggen.

Programma

In totaal zijn er 8 bijeenkomsten. Voor iedere bijeenkomst bestudeert u geselecteerde vakdidactische literatuur. Er wordt gestart met een inhoudelijke presentatie over één van de bovengenoemde onderwerpen, waarna de belangrijkste punten ervan voor uw lespraktijk besproken worden. Vervolgens gaat u samen met vakcollega’s aan de slag met het ontwikkelen van materiaal waarin u de theorie naar uw eigen onderwijspraktijk vertaalt. U maakt dat materiaal passend voor uw eigen context. Na de eerste drie bijeenkomsten* implementeert u een deel van het ontwikkelde materiaal. Er is ruimte voor (peer) feedback en vakdidactische intervisie met behulp van video-interactie.

* Deelnemers die voor de tweede keer deelnemen aan deze PLG kunnen uiteraard eerder starten met de implementatie van het ontwikkelde materiaal.

De voertaal tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomsten is Nederlands. In de taalgroepen wordt zoveel mogelijk de doeltaal gehanteerd.

Afsluiting

U houdt gedurende het jaar een digitaal portfolio bij. De PLG wordt afgesloten met een visuele en mondelinge presentatie van de belangrijkste leeropbrengsten van uw deelname voor uzelf en uw leerlingen waarbij u uw eigen creativiteit en ICT-vaardigheden inzet (naar keuze: vlog, video, interactieve poster). Het digitaal portfolio bevat tenminste twee complexe taken inclusief toetsing en evaluatie.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd en een presentatie hebben gegeven over hun leeropbrengsten op de Dag van de Vakdidactiek 2019.

Studielast

61 uren (allen vakdidactisch) waarvan:

 • 21 uren bijeenkomsten
 • 14 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 14 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 7 uren video-interactie, digitaal portfolio en eindpresentatie
 • 5 uren deelname en presentatie Dag van de Vakdidactiek

Data, tijden en plaats

De PLG-bijeenkomsten inclusief catering vinden plaats op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur op onderstaande data:

 1. Vrijdag 12 oktober 2018
 2. Vrijdag 2 november 2018
 3. Vrijdag 30 november 2018
 4. Vrijdag 11 januari 2019
 5. Vrijdag 8 februari 2019
 6. Vrijdag 15 maart 2019
 7. Vrijdag 12 april 2019
 8. Woensdag 5 juli 2019: Dag van de Vakdidactiek

De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Tarief

Per deelnemer €350,- incl. btw en catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school mag de 4e persoon gratis deelnemen,

Deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

PLG-leiding en informatie

Inge Elferink (inge.elferink@rug.nl) en Matthias Mitzschke (m.mitzschke@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:03 oktober 2018 08:24