Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG'sDuits

PLG MVT

Cursusjaar 2018-2019

Denken in uitdagingen en kansen

Differentiëren en ICT in de moderne vreemdetalenles

Doelgroep

Beginnende, ervaren, eerste-, en tweedegraads docenten moderne vreemdetalen

Inhoud en resultaat

In deze PLG verkennen we gezamenlijk hoe je kunt differentiëren in de moderne vreemdetalenles en hoe ICT kan helpen om de taalontwikkeling van ál uw leerlingen - sterk, gemiddeld, en zwak - te stimuleren. De theorie vertaalt u naar uw eigen onderwijspraktijk: met begeleiding van een ervaren vakdidacticus, ontwerpt u een lessenserie voor uw leerlingen. U werkt niet alleen aan uw eigen ICT-vaardigheden, maar u leert ook welke ICT-activiteiten en werkvormen wel én niet geschikt zijn om opbrengstgericht te kunnen werken.

Programma

In 5 sessies van 3 uren diepen we het thema van de PLG gezamenlijk en stapsgewijs uit. Hiervoor leest u relevante literatuur die we bespreken tijdens de sessie en vervolgens passen we deze inzichten toe op het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. In de vervolgsessie deelt u uw ervaringen met het toepassen van het ontwikkelde materiaal. In de sessies kunnen de volgende vragen aan bod komen, maar dat is afhankelijk van waar de PLG-deelnemers behoefte aan hebben (om zo ook ín de PLG te kunnen differentiëren!).

 1. Hoe kun je ICT gebruiken om te weten waar je leerlingen staan?
 2. Wat is opbrengstgericht werken? Welke toetsen zijn daarvoor geschikt
 3. Hoe kun je formatief evalueren met ICT?
 4. Welke verschillende vormen en manieren van differentiëren kun je gebruiken in de mvt-les?
 5. Hoe kan je met ICT-maatwerk leveren in de MVT-les?
 6. Hoe kun je met behulp van ICT leerlingen stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren?

Afsluiting

Elke deelnemer presenteert een analyse van een eigen ontworpen inhoudsgerichte lessenserie.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de PLG-bijeenkomsten hebben voorbereid, bijgewoond en daarin actief hebben geparticipeerd. En tevens de afsluiting in de vorm van een analyse van een lessenserie hebben gerealiseerd.

Studielast

45 uren (42 uur vakdidactisch, 3 uur vakinhoudelijk) waarvan:
 • 15 uren contacttijd
 • 10 uren voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur)
 • 10 uren ontwerpen, implementeren en evalueren van materiaal
 • 10 uren voorbereiding eindpresentatie

Data, tijden en plaats

Bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 14.00-17.00 bij de Lerarenopleiding in de Grote Kruisstraat te Groningen.
 • Sessie 1:             25 september
 • Sessie 2:             30 oktober          
 • Sessie 3:               27 november
 • Sessie 4:               8 januari
 • Sessie 5:               5 februari

Tarief

Per deelnemer €250,- incl. btw en catering.

De Klavertje vier-korting geldt voor deze activiteit: bij meer dan 3 aanmeldingen per sectie / per school is de 4e persoon gratis,

Deelnemers kunnen op 18 januari 2019 de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur bezoeken tegen een gereduceerd tarief van 50% van de prijs.

Cursusleiding en informatie

Joyce Haisma (j.haisma@rug.nl)

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 8 juli 2018 brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 9 juli en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Klik hier om u aan te melden. Aanmelding is mogelijk tot en met uiterlijk 8 juli 2018.
Laatst gewijzigd:24 april 2018 14:04