Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringCursussen en PLG's

Klassieke Talen

Cursusjaar 2017-2018

Globale inhoud

In vijf bijeenkomsten komen vier aspecten van ons vak aan de orde:

 • de talen
 • cultuur en de vormende en verbindende doelstellingen
 • didactische onderwerpen toegespitst op het onderwijs in GLTC
 • de organisatie van een gymnasium(afdeling)
 • wetenschappelijk onderzoek en de relevantie voor onze lespraktijk.

Alle aspecten dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en verdieping op inhoud; daarnaast is er aandacht voor actualiteiten rond het vak. Ook is er mogelijkheid tot formeel (intervisie) en informeel overleg en uitwisseling van materiaal. Iedere bijeenkomst komen we terug op de vorige bijeenkomst en bekijken waartoe afspraken (zoals toetsen in de lespraktijk) hebben geleid.

Nadere invulling

Wij willen het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden graag versterken en uitbreiden zodat dat men elkaar gemakkelijker weet te vinden bij vragen over het vak en voor samenwerking. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het contact met de wetenschappelijke wereld. De bijeenkomsten dragen bij aan alles wat speelt rond de Klassieke Talen landelijk en bieden de mogelijkheid met een grotere groep een stem te laten horen. Dat maakt classici beter toegerust om de kansen en bedreigingen voor het vak binnen hun schoolsituatie te herkennen en adequaat te reageren. Wij willen deelnemers ondersteunen bij het vertalen van didactische vernieuwingen naar de lespraktijk en relevante vakinhoudelijke kennis verder versterken.

Uit de deelnemersgroep formeren en faciliteren wij werkgroepen die gezamenlijk lesmateriaal ontwikkelen rond onderwerpen uit wetenschappelijk onderzoek.

Programma en thema’s

Op grond van reacties van de deelnemers vinden de bijeenkomsten plaats op wisselende middagen (laatste bijeenkomst een hele dag) met wisselende werkwijzen, aansluitend op het thema van de betreffende bijeenkomst. De thema’s komen voort uit de wensen van collega’s, met ruimte voor bijstelling.

Het (voorlopige) programma:

 1. Integratie taal en cultuur in de les
 2. Taal en vertalen, woordenschatverwerving
 3. Motivatie, differentiatie en gepersonaliseerd leren bij GLTC
 4. Klassieken in het noorden: inh. verdieping, materiaal, excursies in eigen regio
 5. Wetenschappelijk onderzoek en de vertaling naar de lespraktijk.

Afsluiting

Ons doel is om alle deelnemers kennis en inspiratie te laten opdoen, volgens laatste didactische inzichten. We bieden aansprekende voorbeelden (ook materiaal) als inzet voor de lessen en geven ideeën om wetenschappelijk onderzoek relevant te maken voor de lespraktijk. Dat maakt deelnemers beter toegerust om het vak te presenteren en een relevante plaats te laten behouden (krijgen) binnen hun schoolorganisatie.

Uit de groep deelnemers kunnen werkgroepen geformeerd worden die lessen ontwerpen en lesmateriaal maken dat aansluit bij recent wetenschappelijk onderzoek.

Register-uren

Per bijeenkomst 4 contacturen (laatste bijeenkomst 8) en 4 uur voor- en nawerk.

Data, tijden en plaats

 1. dinsdag 10 oktober 2017 - 13:00-17:00 uur RUG
 2. woensdag 29 november 2017 - 13:00-17:00 uur op een school
 3. maandag 29 januari 2018 - 13:00-17:00 uur RUG
 4. donderdag 22 maart 2018 - 13:00-17:00 op een school
 5. vrijdag 20 april 2018 - 09:00-17:00 uur RUG

Cursusleiding en Informatie

Tarieven

€ 250,- voor het hele pakket. Alle bijeenkomsten incl. catering.

Annuleringsvoorwaarden 2017-2018:

Aanmelden was mogelijk tot 10 september 2017

Bij afmelden na 10 september 2017 wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
Bij verhindering van een cursist kan een collega/vervanger aan de activiteit deelnemen.
(e-mail: s.s.s.steenhuis@rug.nl)

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

Aanmelding voor dit jaar is inmiddels gesloten, let op onze website!

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:36