Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingProfessionalisering

Collegiale Consultatie

Impuls voor het verbeteren van de lespraktijk

Docenten hebben net als leerlingen baat bij een veilig en stimulerend leerklimaat. U voelt zich als docent veilig als een vertrouwde collega komt kijken in de klas en adviezen kan geven, zonder dat daar een oordeel op volgt. Scholen zijn zich bewust van het belang van dit leerproces en bevorderen collegiale consultatie steeds vaker. Toch is het lastig om op een objectieve manier naar elkaars lessen te kijken. Werken met het ICALT observatie-instrument helpt u hierbij.

Zelf aan de slag

Omdat wij het systematisch uitvoeren van lesbezoeken willen bevorderen, bieden wij scholen, observatoren en docenten de mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan met het ICALT-observatieformulier en/of de leerlingvragenlijst. Als deelnemer krijgt u kosteloos toegang tot onze digitale instrumenten voor de observatie en de vragenlijst. Van uw geobserveerde les ontvangt u binnen vijf werkdagen een terugkoppeling waarin uw observatie en/of leerlingscores vergeleken wordt met beginnende en ervaren docenten. Deze feedback kunt u zelf verwerken of met collega's nabespreken.

Kennis en inzicht - vergaren of opfrissen

Docenten, coaches of begeleiders die nog geen ICALT-bevoegdheid hebben, kunnen individueel aan de slag in onze gratis ICALT e-learning, een leeromgeving die in opdracht van OCW is ontwikkeld. Dat geldt ook voor getrainde observatoren die hun kennis willen opfrissen. Na succesvolle afronding van de toets ontvangt u een certificaat en een informatiepakket met daarin alle procedures om aan de slag te gaan.

Deelname

  • Observatoren: bent u reeds gecertificeerd, dan kunt u collega's via deze flyer uitnodigen voor een observatie.
  • Docenten: wanneer u zich hier aanmeldt ontvangt u instructies voor afname van de leerlingvragenlijst en kunt u worden geobserveerd.

Deelname is vrijwillig. Wel vragen wij u of wij de gegevens voor ons onderzoek naar de ontwikkeling van vaardigheden mogen gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons via: CollegialeConsultatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:30 oktober 2017 16:15