Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering

Expertisecentrum

.

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) is een initiatief van de lerarenopleidingen van de RUG en de NHL. Gezamenlijk bieden wij vakdidactisch georiënteerde nascholing voor alle schoolvakken in het voortgezet onderwijs.

In het EVN staat het leren van de leerling centraal, uitgaand van de gedachte dat leerlingen het best leren in vakdidactisch goed doordachte lessen. Samen met VO-docenten willen wij die vakdidactische lespraktijk graag verder ontwikkelen en onderzoeken. Daarbij beogen we theorie en praktijk met elkaar te verbinden en elkaar wederzijds te inspireren.

Professionaliseringspakket

Vaak in combinatie met de Cursussen en PLG's zijn er de Docentendagen om vakinhoudelijk bij te tanken, in samenwerking met de faculteiten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in Lesson Study, Inductiearrangementen en observeren met ICALT - we begeleiden scholen bij de invoering hiervan. Voor de opleiding tot docent bieden wij een cursus Opleiden in de school en een Training voor coaches.

Maatwerk

Op verzoek zetten wij bovengenoemde activiteiten op maat en incompany op. Ook bieden wij advies en ondersteuning.

Contact

  • vragen inhoudelijk: Siebrich de Vries - projectleider (s.de.vries@rug.nl)
  • vragen overig: Sindy Steenhuis - secretaresse (s.s.s.steenhuis@rug.nl)
  • naar digitaal aanmeldingsformulier EVN
  • per mail: vakdidactieknoord@rug.nl
EVN
Laatst gewijzigd:06 april 2018 09:05