Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeWaarom het Honours College?

Een onvergetelijke ervaring

Job de Grefte

Deelname aan het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen was voor mij een onvergetelijke ervaring. Toen ik in 2009 werd toegelaten tot het Honours College, wist ik nog niet wat het mij zou gaan brengen. Ten eerste was ik net begonnen met mijn studie Wijsbegeerte, en was het daarom voor mij moeilijk te voorspellen of het programma qua werkdruk makkelijk vol te houden zou zijn. Ten tweede was het programma van het Honours College zelf nog niet helemaal uitgekristalliseerd, en was er dus nog niet veel informatie beschikbaar over de inhoud van bijvoorbeeld de verbredende modules en de Summer Schools. Desalniettemin sprak het principe “zowel verbreding als verdieping van je huidige studieprogramma” mij erg aan, en dus besloot ik het erop te wagen.

Achteraf gezien een goede keuze. Met veel plezier heb ik vakken gevolgd als “From Small to Large to Life”, georganiseerd door de Faculteit Bètawetenschappen en Technologie en “Exploring Religion as a Cultural Force”, georganiseerd door de Faculteit Godsdienstwetenschappen. Deze verbredende vakken hebben mij, naast een feitelijke kennisverbreding, inzicht verschaft in de onderwerpen, methoden en technieken van wetenschappers buiten mijn eigen vakgebied. Daarnaast was het interessant om te ontdekken hoe deelnemers van andere faculteiten ieder hun eigen specifieke manier van kijken naar de werkelijkheid hadden, wat mij ook in staat stelt mijn eigen insteek in perspectief te zien.

Presentatie

Naast de verbredende vakken heb ik ook een aantal verdiepende vakken gevolgd binnen mijn eigen Faculteit Wijsbegeerte. Deze vakken varieerden van extra vakken over klassieke filosofische teksten, tot verdieping van de vakken uit het reguliere Wijsbegeerte-programma tot het volgen van een onderzoeksstage, waarvoor ik ter afsluiting een paper gepresenteerd heb op een filosofisch congres. Al met al maakt het volgen van verdiepende vakken volgens mij het reguliere programma ook makkelijker in zekere zin: door de extra kennis die je opdoet in de verdiepende vakken zijn de reguliere vakken vaak beter in context te plaatsen en door mee te lopen met lopend onderzoek aan de faculteit leer je waar je met je studie Wijsbegeerte naartoe werkt.

Misschien wel de leukste ervaring was echter het volgen van de Summer School in New York. Met een groep van twintig studenten van het Honours College hebben we daar de ethische effecten en oorzaken van de kredietcrisis onder de loep genomen. Naast dat de anderhalve week die we daar waren in alle opzichten onvergetelijk was (we kregen een tour door de New York Stock Exchange, en volgden een college aan Columbia University, om nog maar te zwijgen over het New Yorkse nachtleven), hebben we nadat we terug uit New York waren als studenten zelf een uitgever bereid gevonden de bevindingen van onze onderzoeken te publiceren in een populair-wetenschappelijke bundel getiteld “Generatie CRISIS: verder kijken dan #Occupy”. Als men mij van tevoren gevraagd had of ik nog voor ik af zou studeren een boek gepubliceerd zou hebben, zou ik ongetwijfeld getwijfeld hebben. Dat het Honours College dit gefaciliteerd heeft, in naar mijn mening van grote waarde.

Wat mijn deelname aan het Honours College mij gaat brengen in de toekomst zal moeten blijken. Vast staat echter dat ik het programma met veel plezier gevolgd heb en echt het idee heb dat het mij als wetenschapper zowel verbreed als verdiept heeft. Daarnaast leer je door samen te werken met studenten uit alle mogelijke studierichtingen jezelf niet alleen als professional verbreden, maar ook als mens. En tenslotte staat een Honoursbul natuurlijk nooit slecht op je C.V.

Job de Grefte

Bachelor Wijsbegeerte afgerond in oktober 2012

Bachelor Bedrijfskunde afgerond in juli 2012 (naar verwachting)

Bachelor Honours College afgerond in juli 2012

Research Master Wijsbegeerte gestart sinds november 2012

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 14:14
printView this page in: English