Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeWaarom het Honours College?

Honours Master: "De Kroon op mijn Studententijd"

Master Honours programma: “De kroon op mijn studententijd”

Door Gert-Jan Kamphuis en Sibren Douma

Begin september 2011 zijn wij gestart met het Master Honours programma. Gert-Jan heeft een achtergrond in de Tandheelkunde: “Als student Tandheelkunde zocht ik een stuk verbreding naast mijn opleiding. Het Honours programma bood deze mogelijkheid. Ik heb me toen direct ingeschreven”. Sibren heeft een achtergrond in het bedrijfsrecht: “Groningen heeft een goed aangeschreven juridische faculteit. Ik wilde echter ook kennis opdoen buiten de faculteit. Toen ik hoorde dat het thema van het interdisciplinaire Honours programma voor masterstudenten ‘leiderschap’ zou zijn, ging ik me op deze uitdaging richten”. Inmiddels hebben beide studenten het Honours programma afgerond.

Het programma begint met het leggen van een theoretische basis door middel van zogenaamde masterclasses. Het centrale thema wordt vanuit verschillende gezichtspunten belicht. “Zo heb ik het afgelopen jaar het concept leiderschap benaderd vanuit onder andere een militair en een psychologisch perspectief”, aldus Sibren. Tegelijkertijd, in het eerste semester, wordt aandacht besteed aan je persoonlijke leiderschap. Dit gebeurt in workshops, waarbij je in kleine groepen op je uitingen reflecteert.

Het tweede semester stond in het teken van het Leadership Lab. “Ik zie het een beetje als het in de praktijk brengen van hetgeen ik in het eerste semester had opgestoken”, vertelt Gert-Jan opgetogen. “Het was interessant om te zien hoe je theorie in de praktijk kan brengen”.

Het afrondende onderdeel van het Master Honours College is het masterwork. In dit kader leerden wij elkaar door middel van samenwerking beter kennen. De combinatie van creativiteit en relativeringsvermogen heeft een voor ons ongekende synergie opgeleverd. Al snel kwamen wij op het idee om een symposium over marktwerking in de gezondheidszorg te organiseren.

Het Honours College heeft ons vanaf het begin ondersteund in de uitvoering van ons plan. Voordat we het wisten was het 14 mei en zaten er 300 bezoekers in de Aula. Het was een bijzondere ervaring om het symposium vanaf de grond op te bouwen. Hierbij moesten we aandacht hebben voor alle aspecten. Aan het symposium was Medical Knowledge Institute verbonden. Toen we Harold Robles (President and Founder MKI) vroegen om te komen spreken, was hij direct enthousiast. Na het symposium hebben we het resterende sponsorgeld aan MKI overgemaakt.

Initiatief wordt beloond; zo waren we tevreden over hoe het symposium was verlopen. Echter, er kwam nog meer. Zo bleek dat een goede vriend van Harold Robles, te weten aartsbisschop Desmond Tutu, naar Nederland zou komen in september 2012. Toen dit duidelijk werd hebben we het Honours College geïnformeerd en zo is uiteindelijk het eredoctoraat voor Tutu aan het rollen gebracht. Dit eredoctoraat is op 24 september 2012 uitgereikt.

Het Master Honours programma biedt veel vrijheid en mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen. Het symposium en het eredoctoraat waren voor ons de kroon op onze studententijd. Wij hadden deze ervaring niet willen missen. Als je geïnteresseerd bent in het thema en je zoekt uitdaging, dan raden we je het Honours College van harte aan.

Sibren Douma                                 Gert-Jan Kamphuis

Den Haag                                           Kaapstad

Laatst gewijzigd:22 maart 2016 16:00
printView this page in: English