Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeWaarom het Honours College?

Eigen onderzoek uitvoeren

'Generatie crisis' onderzoekt beeld crisis van eigen generatie

Reportage van Sebastiaan Scheffer voor oog tv over de eerste Petrus Camper Finale van het Honours College met beelden van de posterpresentaties, een interview met een honoursstudent, met de Dean van het Honours College en een goed beeld van de wijze waarop in het Honours College door studenten zelfstandig en initiatiefrijk interdisciplinair gewerkt wordt.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:09
printView this page in: English