Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeWaarom het Honours College?

Een bredere blik op de gezondheidszorg

Danique van Vliet, speech ter gelegenheid van de closing ceremony van het bachelor Honours programma

Mij is gevraagd om als één van de Honours College studenten iets te vertellen over mijn ervaringen van de afgelopen 3 jaar. Dit doe ik uiteraard graag en het feit dat wij de eerste studenten zijn die het programma van het Honours College hebben kunnen volgen, maakt dit nog eens extra bijzonder.

Toen ik 3,5 jaar geleden voor het eerst van het Honours College hoorde, sprak het programma mij direct aan. Natuurlijk zag ik er erg naar uit om aan mijn studie geneeskunde te beginnen en tot op de dag van vandaag heb ik daar ook nog geen moment spijt van gehad. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel jammer dat dit zou betekenen dat ik bepaalde vakken, die ik op de middelbare school met veel plezier had gevolgd, nu niet meer zou hebben. Het Honours College programma, dat naast een verdiepend deel ook een verbredend deel aanbood, leek mij dus een waardevolle aanvulling op mijn studie. Ik kan mij nog goed herinneren dat mij tijdens het sollicitatiegesprek werd gevraagd of ik nu vooral aan het Honours College deel wilde nemen om het verdiepende of het verbredende gedeelte. Ik heb hierop geantwoord dat juist de combinatie van beide mij zo aansprak in het Honours College programma. Als mij vandaag deze vraag weer gesteld zou worden, zou ik hetzelfde antwoord geven.

Dilemmas in de gezondheidzorg
Dilemmas in de gezondheidzorg

Wat ik vooral leuk heb gevonden aan het verbredende deel, was om met studenten van alle verschillende faculteiten samen over onderwerpen na te denken en te discussiëren. Zelf heb ik in dit kader de winterschool en het atelier “dilemma’s in de gezondheidszorg” bij de faculteit “medische wetenschappen” gevolgd. Als geneeskundestudent lijkt dit in eerste instantie niet direct een verbredende module te zijn. Ik denk echter dat dit voor mij misschien nog wel meer verbreding heeft opgeleverd dan een project binnen een geheel andere faculteit. In dat geval zou je namelijk toch weer vanuit jouw eigen optiek als geneeskundestudent naar een bepaald probleem hebben gekeken, terwijl ik nu mijn eigen studie vanuit zoveel verschillende gezichtspunten belicht zag worden! Er bleken veel meer manieren te zijn om naar dilemma’s in de gezondheidszorg te kijken dan ik aanvankelijk dacht. Een aantal studenten kwam onmiddellijk met de suggestie om hiertoe een economisch model op te stellen. Sommigen brachten filosofische en ethische theorieën in en anderen stelden heel kritische vragen waardoor dingen die eerst heel vanzelfsprekend leken dat toch niet meer bleken te zijn.

Sommige onderdelen van het Honours College, daarentegen, waren wel verplicht en dus voor alle studenten gelijk, zoals bijvoorbeeld de cursus debatteren. Achteraf gezien was dit misschien maar goed ook, want ik geef eerlijk toe dat ik mij hier anders niet voor had ingeschreven. Nu vraagt u zich misschien af wat ik hier vandaag dan doe voor deze tamelijk grote zaal en daar verbaas ik mijzelf eigenlijk ook wel over. Ik kan hierop alleen zeggen dat ik wellicht toch iets heb geleerd van de cursus spreken in het openbaar.

Het verdiepende gedeelte bestond voor ons als geneeskundestudenten uit het programma van de Junior Scientific Masterclass, dat gericht is op het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Wat ik vooral erg leuk vond, was het feit dat je als student zelf kon bepalen welke cursussen uit het totale cursusaanbod je wilde volgen. Zelf heb ik bijvoorbeeld aan cursussen deelgenomen over statistiek, scientific writing, labvaardigheden en het opzetten van patiënt-gerelateerde onderzoeken. Je kon dus volledig je eigen richting bepalen; iets waar binnen het Honours College volgens mij altijd sterk de nadruk op is gelegd. Daarnaast kreeg je de mogelijkheid om zelf een klein onderzoeksproject te doen. Omdat mijn interesse vooral bij de kindergeneeskunde ligt, heb ik vooral binnen dit vakgebied gezocht naar onderzoeksprojecten. Momenteel doe ik onderzoek op de afdeling van aangeboren stofwisselingsziekten bij kinderen en dat is echt ontzettend leuk. Ik vind het heel interessant om te onderzoeken wat de mechanismen achter aandoeningen zijn en hoe hier vervolgens door gerichte therapieën op ingegrepen kan worden. Dit had ik aan het begin van mijn studie nooit gedacht, toen ik vooral arts wilde worden. Nu zou ik echter graag arts-onderzoeker willen worden door patiëntenzorg met onderzoek te combineren. Ik hoop dan ook te worden toegelaten tot het MD/PhD-traject van de Junior Scientific Masterclass, waarbij de masterfase van geneeskunde gecombineerd wordt met een promotietraject.

Al met al heb ik het Honours College dus als zeer waardevol ervaren en ik denk vele Honours College studenten met mij. Dit was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle docenten en de organisatoren van het Honours College zelf. Hiervoor wil ik hen namens alle studenten dan ook heel hartelijk bedanken. Ik hoop dat dit programma nog door vele lichtingen studenten gevolgd zal kunnen worden en wellicht door de ervaringen van de afgelopen jaren nog succesvoller zal zijn.

Laatst gewijzigd:08 maart 2016 10:09
printView this page in: English